La fram ny personopplysningslov

- Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av informasjon om enkeltmennesker. Den nye loven gir et godt vern for den enkelte, sier Rotevatn.
- Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av informasjon om enkeltmennesker. Den nye loven gir et godt vern for den enkelte, sier Rotevatn., Foto: Jostein Vedvik

– Nå blir det tydeligere krav til samtykke for bruk av våre persondata, rett til å ta med seg disse om du vil skifte tjeneste og langt høyere gebyr for brudd på reglene, sier statssekretær i Justisdepartementet, Sveinung Rotevatn.

Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.

Ivareta personvernet

– Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av informasjon om enkeltmennesker. Da må vi sørge for å ivareta personvernet. Den nye loven gir et godt vern for den enkelte, sier Rotevatn.

Les også: Venstre om personvern.

Lovforslaget viderefører hovedprinsippene i den gjeldende personopplysningsloven, men styrker personvernet på viktige punkter.

Hovedpunkter i lovforslaget

  • Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan personopplysningene skal brukes.
  • Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er behov for, skal slettes.
  • Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
  • Det innføres en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
  • Den enkelte får rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
  • Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på en helautomatisert behandling av personopplysninger.
  • Det vil blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene

– Virksomhetene får et større ansvar for å ivareta personvernet, og må jobbe systematisk for å sikre at personopplysningene behandles i tråd med regelverket, sier justisminister Per Sandberg og statssekretær Sveinung Rotevatn.

Felles personregelverk i Europa

Loven implementerer EUs personvernforordning, som skal sikre et felles personvernregelverk i Europa. Også aktører utenfor EU vil bli omfattet av det europeiske regelverket når de tilbyr varer og tjenester til personer i EU/EØS.

Loven vil settes i kraft når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til innlemmingsbeslutning ligger for tiden til behandling i EU. Det er usikkert om loven vil settes i kraft 25. mai 2018, da prosessen i EU vil kunne ta noe tid og med det forskyve ikraftsettingen noe.

[mc4wp_form id=”200299″]