Breie gjennomslag for Sogn og Fjordane

Foto: Venstre

– Sogn og Fjordane Venstre har fått gjennomslag for ei rekkje viktige saker på Venstres landsmøte i helga. Vi har fått på plass ein sterkare og meir offensiv distriktspolitikk. Det er ekstra viktig no når Venstre har blitt regjeringsparti, seier fylkesleiar Jan Henrik Nygård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

 

Nygård har leia Sogn og Fjordane-delegasjonen. Venstres landsmøte har vedteke politikk på fleire område som er viktige for Venstre: Skule, kultur, miljø og klima, inkludering og sosialpolitikk. Landsmøtet vedtok også ei eiga fråsegn om distrikts- og regionalpolitikk, etter framlegg frå Sogn og Fjordane Venstre.

 

Nygård trekkjer fram følgjande saker som særleg viktige gjennomslag for Sogn og Fjordane Venstre på landsmøtet:

 

– Ja til utjamning av nettleige

– Vidare trykk på utflytting av statlege arbeidsplassar

– Styrking av senter-satsing også i distrikta

– Merkur-ordninga skal halde fram (for å sikre butikkar i distrikta)

– Sterk satsing på rassikring, ferjeavløysing og miljøvenlegg transport på sjøen

– Støtte til Vestlands-landbruket

– Auka matproduksjon frå havet

 

Heile fråsegna om distrikts- og regionalpolitikk kan lesast her

 

Andre vedtekne fråsegner finn du her

Kontaktinformasjon:

Jan Henrik Nygård, leiar i Sogn og Fjordane Venstre, mobiltlf 480 13 161.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**