Handlingsprogram 2018

Handlingsprogram 2018: (oppdateres 2019)

Vedtatt av stiftelsesmøtet 21.04.2019

 

Indre Østfold Venstre skal i 2018 prioritere følgende arbeid:

  • Stiftelse og etablering av lokallaget med alle formalia knyttet til dette. Dette inkluderer registrering i Enhetsregisteret, organisere økonomi, aktiva og materiell.
  • Etablere lokallag med godt fungerende styre, komiteer og utvalg
  • Avholde medlemsmøter minst 6 ganger pr år.
  • Etablere ressursgruppe for medlemmer som ønsker å være litt aktive og bidra for lokallaget på diverse ulike vis.
  • Starte forberedelser til lokalvalget 2019, inklusive arbeid med program, nominasjon og valgkampplanlegging.
  • Styret får fullmakt til å utarbeide forslag til handlingsprogram som legges frem til årsmøtet 2019.
  • Delta aktivt i lokalsamfunnsdebatten og profilere gode Venstre-saker.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**