Protokoll stiftelsesmøte 21.04.18

Indre østfold Venstre stiftelsesmøte 21.04.2018, Foto: Indre Østfold Venstre

Protokoll stiftelsesmøte for Indre Østfold Venstre

Tid: lørdag 21. april kl. 14.00 – 17.00

Sted: Dynatec AS i Askim (Rakkestadveien 1, 1814 Askim)

Innledninger:

 • «Velkommen» ved Ingunn H Hensel og Finn Erik Blakstad 5 min
 • Presentasjon av Dynatec AS ved Josef Filtvedt og Rune Holter (markedsfører) 40 minutter
 • Foredrag om jordvern, miljøspørsmål og grønn teknologi av klima- og miljøminister Ola Elvestuen 30 minutter
 • «Å bygge ny kommune» ved prosjektleder Bjørn Sjøvold 20 minutter

Sakskart:

 1. Godkjenning av innkalling – se vedlegg 1 enstemmig vedtatt
 2. Godkjenning av saksliste og dagsorden enstemmig vedtatt
 3. Valg av møteleder forslag: Finn Erik Blakstad, referent forslag: Jenny H Vikeby og personer til å signere protokoll forslag: John og Synnøve. Forslagene enstemmig vedtatt
 4. Godkjenning av stemmeberettigede: alle medlemmer som er til stede fra lokallagene i Trøgstad, Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg er stemmeberettiget, og undertegner sammenslutningsdokumentet.
 5. Sammenslutningsvedtak – se vedlegg 2 enstemmig vedtatt – skrevet under av alle stemmeberettigede på møtet
 6. Vedtekter – se vedlegg 3 enstemmig vedtatt
 7. Budsjett 2018 – se vedlegg 4 enstemmig vedtatt
 8. Valg – se vedlegg 5 innstillingen enstemmig vedtatt
 9. Handlingsprogram 2018 – se vedlegg 6 enstemmig vedtatt
 10. Innkomne saker

Ingen innkomne saker

 1. Uttalelser

Styret utarbeider to uttalelser på styremøtet etter stiftelsen. Tema: «jordvern i Indre Østfold» og «stedsutvikling og kulturminnevern».

——

Valg: (valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt)

 

Askim Eidsberg Spydeberg Hobøl Trøgstad
Forslag til styre
Ulf Kolstad Ingunn Hensel Kristin Bahary Synnøve W Ihlebekk Per Arvesen
Gisle Gudim (kasserer) Jenny MH Vikeby (sekretær)
John Altenborn

(vara)

Petter Undrum

(vara)

Eirik Romstad

(vara)

John Flesjå

(vara)

Leder: Ingunn H Hensel

Nestleder: Synnøve W Ihlebekk

Forslag til valgkomite
John Altenborn Maren Hersleth Holsen Martha Lindås Børt-Erik Vikheim Johan Ekhaugen
Konstituerer seg selv
Forslag til nominasjonskomite
John Altenborn Maren Hersleth Holsen Martha Lindås Børt-Erik Vikheim Johan Ekhaugen
Konstituerer seg selv
Forslag til programkomite
Tariq M Shah Jenny MH Vikeby Sølve Egeland Eirik Romstad Per Arvesen
Konstituerer seg selv
Forslag andre funksjoner
Kenneth Gundersen (revisor) Britt F Holta (Revisor)
Rita Sletner – VO-utvalg, kurs- og opplæringsansvarlig

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**