Naturen er sårbar

Ola Elvestuen i Lofoten
Foto: Mona Lindseth

Vi bor i et land med fantastisk natur, men naturen er sårbar. Derfor er det viktig at vi sammen bidrar til å løse problemet. Derfor har Venstre også mer enn doblet støtten for å rydde opp i havet og langs norske strender.

Anja Johansen

Et hovedmål for Venstre er å ta vare på naturen. I statsbudsjettet for 2018 har vi fått på plass en rekke tiltak som bidrar til renere hav og strender, bedre luft og mer og bedre kunnskap om miljøet vårt. Det er bevilget om lag 300 mill. kr. til tiltak som styrker det klassiske naturvernet. Budsjettposten for tiltak mot marin forsøpling og plast er økt til 80 mill. kr.

Gjennom «Strandryddedagen» har flere tusen frivillige ryddet sine lokale strender både langs kysten og i innlandet. I 2016 ble nesten 380 000 kilo søppel fjernet fra norske strender, og mesteparten av dette er plast.

Vi må i hovedsak gjøre tre ting for å hindre at plast spres i naturen. For det første må vi stanse unødvendig bruk av plast, og for det andre må vi stanse tilførselen av ny plast inn i havet, som jo er det viktigste. For det tredje må vi rydde i plastforsøplingen slik at plasten ikke brytes ned til mikroplast, og for å hindre skader på naturen.

Strandryddere har ryddet en kystlinje som tilsvarer avstanden mellom Oslo og Bergen og tilbake igjen. Ifølge Strandryddedagens rapport består avfallet av en rekke plastgjenstander, der plastbiter, tau, drikkeflasker, Q-tips, isopor, strips og korker er gjengangere.

Fra norsk side har vi jobbet hardt for å få på plass en nullvisjon for plast i havet. Den ble vedtatt i FNs miljøforsamling før jul. Plast er ikke bare et lokalt problem, det er et internasjonalt problem, og vi må løse det gjennom internasjonalt samarbeid.

Men minst like viktig er det lokale engasjementet, og derfor er det grunn til å takke både strandrydderne og nettverksorganisasjonen Hold Norge Rent for en fantastisk innsats.

Venstres landsmøte vedtok i april denne uttalelsen om plast i havet.

Ola Elvestuen, klima- og miljøminister

Anja Johansen, leder i Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**