Innspill til Bærum Venstres nominasjonsliste 2019?

Det nærmer seg kommunevalg og i den anledning inviterer Bærum Venstres nominasjonskomité alle medlemmer til å komme med innspill om hvem som bør stå på Bærum Venstres liste til valget.

Kjenner du noen som bør stå på Venstres liste eller kanskje er du interessert selv? Vi ønsker innspill til listekandidater både til en høy plassering på listen eller lengre nede. Innspillene kan sendes inn gjennom skjemaet her: https://goo.gl/forms/NdnVxErCWGY3IMCJ3

Fristen for å komme med innspill til nominasjonskomiteen er 1.september.

Videre følger informasjon om nominasjonsprosessen. Nominasjonskomiteens oppgave er å levere en innstilling til Bærum Venstres liste, som blir endelig valgt på nominasjonsmøtet i november. Nominasjonskomiteen samler derfor inn innspill frem til 1.september. Deretter leser vi igjennom innspillene vi har fått, har intervjuer med enkelte kandidater og til slutt spikres innstillingen. Nominasjonskomiteen består av Tiril Eid Barland (leder), Mette Kaaby, Odd Roar Kristensen og Ulrik Dager Sneve.

Har du noen spørsmål til nominasjonskomiteen? Ta kontakt på [email protected] eller 45482797.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**