Utfordringer og muligheter for hørselshemmede

Foto: Anna Dåsnes

Østensjø Venstre inviterer til åpent møte om “Utfordringer og muligheter for hørselshemmede barn, unge og voksne” med Grunde Almeland fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Møtet finner sted Tirsdag 29. Mai kl 18.00 på Oppsal bibliotek, adresse Vetlandsveien 99, 0685 Oslo.

Bydel Østensjø har kanskje Norges største tetthet av tegnspråklige innbyggere. I bydelen ligger Vetland skole, som er den eneste av sitt slag, og denne er Norges største skole for hørselshemmede. Av dette følger et særlig ansvar. Østensjø Venstre ønsker nå å belyse temaet og finne ut hvordan vi sammen kan gjøre bydelen og landet til et enda bedre sted å være for hørselshemmede og tegnspråklige.

Vi kommer til å diskutere utfordringene til barn, unge og voksne, hvordan vi kan inkludere denne gruppen, og viktigheten av å høyne statusen til tegnspråk som språk. Samtidig som mye godt arbeid blir gjort for hørselshemmede og for tegnspråklige, ser vi at at rettigheter og spesialpedagogiske tilbud stadig står under press. I møtet kommer vi til å rette et kritisk søkelys på føringene fra Nordahl- og Hagen-utvalgene og vi vil diskutere de folkerettslige forpliktelsene Norge har for mennesker med funksjonsnedsettelser og for minoritetsspråk.

Vi har invitert med oss en rekke personer som vil ha innlegg med ulike vinklinger og delta i dialog som forhåpentligvis munner ut i gode tiltak. I tillegg til Grunde Almeland (stortingsrepresentant for Venstre) kommer:

– Toini Rysstad (rektor på Vetland skole)
– Arnfinn Muruvik Vonen (professor i tegnspråk ved OsloMet)
– Sonja Myhre Holten (Språkrådet)
– Hilde Haualand (nyinnflyttet beboer i Østensjø)
– Camilla Høiberg (beboer i Østensjø)
– Julia Ahn Øhlberg (Stovner Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**