Venstre sine folkevalgte 2016-2019

Stig Morten Skjæran: Kommunestyre og formannskap, samt medlem i regionråd Værnes og kommunens forhanslingsutvalg.

Lise Jørstad Skogen: Kommunestyre og Komite Utvikling. Vara til Formannskapet.

Bente Nordahl: Vara i Komite Utvikling

Bjørn Olav Juberg: Leder i forliksrådet. Vara i Komite Folk og 2.vara i Kommunestyret.

Dagfinn Tingstad: 1.vara i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**