Jernbanen og eiendomskjøp

(Foto: Dreamstime.com)

Venstre mener vi ikke skal selge flere eiendommer til Bane NOR enn de som vil inngå i jernbaneanlegget. Resten skal kommunen være med på å eie til vi vet hvordan vi vil utforme området rundt jernbanestasjonen. Venstre mener at det er viktig at kommunen må ha en hånd på rattet for disse eiendommene.

Når samfunnet skal bygge jernbane, veier og andre store fellesprosjekter vil det for noen innbyggere få store og uheldige konsekvenser. Slik er det i Moss også. Det er en av grunnene til motstanden i deler av lokalsamfunnet. Derfor må lokalpolitikerne stille opp på en slik måte at vi tar hensyn til dem som blir rammet hardt.

Venstre har vært mest opptatt av de som blir værende igjen i området når jernbanen er bygd ut. Hvordan de skal leve med støy og hvordan vi kan hjelpe dem med avlasting i byggeperioden. Venstre har forutsatt at de som må flytte blir ivaretatt av regelverket og Bane NOR på en skikkelig måte. Det kan vi ikke lenger stole på.

Over tid har politikerne i Moss diskutert vårt samfunnsansvar og utviklet regler for hvordan kommunen skal behandle de menneskene som mottar tjenester, hvordan de som jobber i kommunen skal oppføre seg og hvordan de som leverer tjenester til kommunen skal forholde til lover og regler.

For Venstre betyr det at når Bane NOR skal bygge jernbane i Moss må innbyggerne, spesielt de som blir sterkest berørt, vite at dette skjer på en slik måte at det til slutt tjener lokalsamfunnet. At anlegget blir bra for byen og at folk underveis har blitt behandlet skikkelig. Slik fremstår ikke prosessen nå.

Sett utenfra virker Bane NORs framgangsmåte overfor tomteeierne både urimelig og støtende. Venstre må innrømme at vi ikke hadde tatt det helt inn over oss før vi fikk se den første dommen i skjønnsretten og saken om salg av eiendommer til Bane NOR kom til politisk behandling. Når Bane NOR ikke er bevisst sitt samfunnsansvar, må vi som politikere minne dem på det og sette tydelige grenser.

Bane NOR skal bygge jernbaneanlegg i Moss. Men de skal gjennomføre det på en respektfull måte overfor lokalsamfunnet. Venstre mener utgangspunktet skal være at Bane NOR kan kjøpe de eiendommer som skal bli jernbaneanlegg mens alle andre eiendommer som ikke inngår i selve anlegget skal kommunen beholde eierskapet til.

Venstre mener også at kommunen skal ta initiativ til et samarbeid mellom alle tomteeiere i området slik at de framstår som en enhet. På den måten kan ikke Bane NOR fortsette sin metode med «splitt og hersk» hvor de presser en og en tomte-/huseier. Da kan like godt kommunen og de private tomteeierne forhandle med Sjøsiden AS om kjøp av tomtene siden dette selskapet har opsjon på eiendommene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**