Jordbruksoppgjøret: En seier for alle parter

De fem siste årene har Venstre hatt en hånd på rattet i samarbeid med Høyre, Frp og KrF. Det har ført til høyere matproduksjon, høyere selvforsyningsgrad, færre konkurser og færre nedlagte bruk. Foto: Steinar Bleken

– Den store seieren ved årets jordbruksoppgjør er enigheten mellom bøndene og staten. Oppgjøret vil bidra til fortsatt vekst i norsk matproduksjon, samtidig som vi legger enda bedre til rette for små- og mellomstore bruk, sier næringspolitisk talsmann i Venstre, André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

14. juni behandler Stortinget jordbruksoppgjøret 2018. Et godt og seriøst første tilbud fra staten, ga et forhandlingsklima mellom bonderepresentanter og stat som førte til et godt resultat for landet, god inntektsvekst for bøndene og fortsatt vekst i norsk matproduksjon.

Resultatene viser at vi skaper vilkår for en viktig næring, og at det er liv laga for de som vil satse på landbruk også i framtida sier næringspolitisk talsmann i Venstre, André N. Skjelstad.

Positiv utvikling i norsk landbruk

Norsk landbruk er inne i en meget positiv utvikling. De fem siste årene har Venstre hatt en hånd på rattet i samarbeid med Høyre, Frp og KrF. Det har ført til høyere matproduksjon, høyere selforsyningsgrad, færre konkursar og færre nedlagte bruk.

  • Matproduksjonen har aldri vært høyere enn nå.
  • Inntektsutvikling for jordbruket 10,1 % fra 2014-18.
  • Høyest avvirkning av skog i Norge i 2017 (siden registrering startet 1920-tallet).

Et yrke for framtida

– Dette står i grell kontrast til spådommene fra Senterpartiet, som mente de borgerlige ville rasere norsk landbruk. Resultatene viser at vi skaper vilkår for en viktig næring, og at det er liv laga for de som vil satse på landbruk også i framtida. Venstre er opptatt av at vi i også i denne fireårsperioden skal gjøre det enklere og tryggere å være bonde. Det skal være et framtidsyrke for folk som tør å satse, sier Skjelstad.

Mer om Venstres landbrukspolitikk

Små og mellomstore bruk – en viktig del av mangfoldet i norsk matproduksjon

Skjelstad påpeker at det er verdt å merke seg at ved årets jordbruksavtale, så er Noregs Småbrukarlag for første gang med på avtalen.

– Det er viktig for oss, og viser også en riktig prioritering fra den blågrønne regjeringen. Venstre har gjennom mange år ønsket små- og mellomstore bruk velkommen. Norsk landbruk skal også ha rom for disse, og de er en viktig del av mangfoldet i norsk matproduksjon, nisjeprodukter og norsk kulturlandskap, understreker Skjelstad.

[mc4wp_form id=”200299″]
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**