Nye Holmestrand må slå seg sammen med Tønsberg eller Drammen

Den nye kommunen «Nye Holmestrand» sliter allerede økonomiske før den engang er blitt født. Prognosen for 2023 viser innsparingsbehov på 86 millioner kroner. Som posisjonen i Sande har sagt, må alle steiner snus for å grave seg ut av dette uføret. Et utvetydig faktum er at denne kommunen enten må kutte i tjenester eller innføre eiendomsskatt for hele kommunen.

Vi registrerer at Holmestrands svar på de økonomiske problemene er å kaste ballen til Sande for at kuttene skal tas der. Ordfører Svele sier «at upopulære beslutninger må tas i den nordlige delen av kommunen».

Sande er en kommune i svært sterk vekst. Dette gjør at investeringer i barnehage-, skole- og sykehjemsplasser vil være nødvendige. Dette er hele motivasjonen bak Sandes ønske for sammenslåing, å kunne fordele vekten over et større område. Hvis det er meningen at det geografiske Sande må bære hele vekten av krav til investeringer selv kunne vi like gjerne forblitt en egen kommune.

Når Holmestrand ettertrykkelig gjør det klart at man ikke er interessert i å hjelpe til å bære vekten av hele den nye kommunen må den nye kommunen se videre etter samarbeidspartnere. Et naturlig startpunkt ville vært å se mot Drammen som både har økonomi og vilje til å være med å bære denne børen. Et annet naturlig valg ville vært å se mot Tønsberg.

Vi mener derfor at prosessen med å snu alle steiner må innebære å løfte blikket påny og gjøre en kommunesammenslåing skikkelig. Sammenslåingen med Holmestrand har allerede feilet. Vi trenger ikke en løsning som i prinsippet er identisk med å stå alene. Vi trenger en robust kommune som kan bære tyngden av seg selv. Bare se mot Svelvik som slår seg sammen med Drammen og avskaffer eiendomsskatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**