Venstre er mot nasjonal havn i Moss

Ei sentrumsnær og aktiv Leirvik hamn, Foto: Geir Angeltveit

Bystyrets flertall med Ap og H som pådrivere, ønsker en nasjonal havn i Moss. Det ønsker ikke Venstre. Venstre ønsker ikke å ødelegge naturområdene rundt Kleberget og vil ikke ha den massive trafikken en nasjonal havn vil medføre.

Flertallet i bystyret har lagt til rette for en nasjonal havn. Ordførerne i nabokommunene fra Vestby via Våler til Råde, jubler over det. De synes det er greit at varene til deres kommuner går gjennom Moss sentrum. Noen av dem var visstnok også bekymret for at E6 skal bli fylt opp av lastebiler fra Borg havn. Venstre mener det er derfor vi har E6. For å bruke den til lastebiltrafikk, og ikke for at lastebiler skal fylle opp riksveien gjennom sentrum av Moss.

I tillegg er det slik at de varene som kommer med båt til Moss havn, ofte kommer via andre havner som Borg og Oslo. Da kan de jo losse/laste sine varer når de først er der, så slipper vi å bli belastet med den trafikken gjennom sentrum i Moss. Hovedproblemet er en havn som skal være nasjonal og få mye mer trafikk enn i dag.

Bystyret ba om en utredning angående havna som ble levert i 2015. I den utredningen kom det fram at havna har plass nok der den ligger så fremt den blir effektivisert. De neste årene må havna nettopp effektivisere fordi dagens jernbanespor må flyttes delvis inn på havna for å holde togtrafikken i gang mens den nye jernbanen bygges. At det nå er bygget en innlandshavn på Vanem synliggjør at det ikke er nødvendig med det arealet som bystyreflertallet ønsker å bygge ut havna med. En så stor havn er det ikke behov for lokalt, kun nasjonalt.

Under jernbaneutbyggingen får vi avklart to ting; Om havna overlever og hvor stor trafikk den tar nå som havnearealet i Moss blir mindre. Venstre mener disse erfaringene vil vise at vi ikke trenger å bygge ut og flytte havna, spesielt ikke om vi flytter containervirksomhet til andre havner.

For tiden arbeides det med å utforme den nye havna. I utkastet om utbyggingen, ønsker havna å fjerne grøntarealet mellom Kleberget og havnearealet. Ved senere utvidelse er det mulig å fjerne enda mer friareal langs kysten helt ned til kommunegrensa. Kun en badeplass skal bli igjen i enden av havna. Det er altså ikke nok å fjerne friarealet, man vurderer i tillegg å fjerne grøntarealet mellom bebyggelsen og havna. Et slikt naturinngrepet rundt Kleberget er Venstre mot.

På nittitallet ble det foreslått å bygge containerhavn på Kambo. Da reagerte alle byens partier. Moss ønsket ikke den store havna og trafikken midt i et naturområde. Bystyret omregulerte den gang naturområdet rundt Kulpe til Sjøhagen boligområde. Nå er det naturområdet rundt Kleberget som er truet men denne gangen vil flertallet ha en nasjonal havn nær boliger og sentrum av byen. Venstre vil ikke det.

I år fikk Moss Seilforening Mossianaprisen. Juryen pekte på at klubben har markert seg både regionalt, nasjonalt og internasjonalt som en fremragende arrangør. Den har vært vertskap for både NM, EM og VM. Seilforening har aktiviteter for store ungdomsgrupper og har renovert sitt anlegg for flere millioner kroner, inkludert tilsagn om tippemidler fra oss politikere.
Bystyreflertallet har nå lagt til rette for en havn som kan sperre for sjøområder som seilforeningen bruker i Værla. Regattabanen har ligget utenfor Kleberget og ned mot Festelandet. En flytting av havna vil ødelegge dette området. Venstre ønsker ikke å ødelegge for seilforeningen.

Det er et overgrep mot naturen å dekke til et så enormt stort område og fylle ut nytt land i Værlebukta. Venstre vil ikke ødelegge naturområdene rundt Kleberget.

Det er ikke behov for å flytte havna ut i Værlebukta og sydover med økt havnetrafikk som skal gjennom sentrum. Venstre er mot nasjonal havn med mer trafikk gjennom Moss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**