Regjeringen åpner for heroinassistert behandling

foto: Venstre

Fredag 10. august varslet regjeringen, ved helseminister Bent Høie (H) og kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande, at det skal settes i gang et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling.


Venstre foreslo dette første gang i 2007, i forbindelse med lokalvalgkampen i Oslo. I 2009 ble forslaget tatt inn i Venstres stortingsvalgprogram. Prosjektet som nå startes opp, er et av Venstres gjennomslag i Jeløy-plattformen.

– Rusavhengige skal få hjelp, ikke straff, sier Trine Skei Grande

– Da jeg flyttet til Oslo, ble jeg advart mot de narkomane. I 150 år har vi gått forbi mennesker på gaten og begrunnet det med synd. I vår tid går vi forbi rusavhengige på gaten og begrunner det med rus. Et slikt samfunn skal vi ikke ha, sier Grande til Aftenposten.

– Det er på høy tid at dette tilbudet kommer på plass til de tyngste rusavhengige. Dette har vært etterspurt fra helsepersonell og brukere i lang tid, da systemet har blitt opplevd som for rigid og ikke tilpasset folks faktiske behov, sier helsepolitisk talsperson i Venstre, Carl- Erik Grimstad.

Internasjonalt finnes det flere land som tilbyr heroinassistert behandling (HAB) i dag – blant annet Danmark. Formålet med et prøveprosjekt er å finne ut av om vi kan gi en svært hjelpetrengende gruppe rusavhengig til å få et mer verdig liv.

Carl-Erik Grimstad
– Heroinassistert behandling kan bidra til å gi de tyngste rusavhengige et mer verdig liv, sier Carl-Erik Grimstad

Dette representerer en liten gruppe av de rusavhengige og kjennetegnes blant annet av:

  • rusavhengighet over svært mange år
  • tidlig avhengig av rusmidler
  • ofte mange mislykkede behandlingsforsøk bak seg
  • dårlig eller svart mangelfullt sosialt nettverk
  • mangelfull skole og utdanning
  • ingen tilknytning til arbeidsmarkedet

Også Venstres nestleder Ola Elvestuen har jobbet for å skape en mer human rusomsorg i Norge i en årrekke.

— Heroin på resept sammen med andre tiltak vil gi disse menneskene bedre kontroll over sitt eget liv. Det er viktig at behandlingsapparatet er en aktiv støttespiller, og at den daglige jakten på penger erstattes med positive behandlingstiltak, sa Elvestuen til Aftenposten i 2007.

Ola Elvestuen har jobbet for en mer human rusomsorg i en årrekke

Helsedirektoratet må avklare en rekke viktige spørsmål, blant annet hvilke pasienter som skal inkluderes, hvilke byer som er aktuelle (i hovedsak Oslo og Bergen), hvordan medikamentene skal skaffes, hvordan pasienter skal avslutte heroinassistert behandling dersom det ikke er grunnlag for å fortsette forsøket, helseøkonomiske konsekvenser med mer.

Helsedirektoratet vil innen 1. juni 2019 oversende forslaget til et forsøksprosjekt. Oppstart av et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling vil kunne starte opp tidligst i starten av 2020.

Les mer om regjeringens rusreform

Bli medlem i Venstre