Norske bilister kjører stadig mer miljøvennlig

Grafikk: Baard Salvesen

Norges utslipp av klimagasser gikk ned med 1,7 prosent i 2017. Den viktigste årsaken er at norske bilister kjører stadig mer miljøvennlig. Det er godt nytt for klimaet, og godt nytt for Norge.

Den foreløpige rapporten fra SSB viser at i veitrafikken gikk utslippene ned med nesten 10 prosent. Det skyldes hovedsakelig en økning i innblanding av biodrivstoff, men også at stadig flere kjører miljøvennlige biler som el og hybrid.

Bergen stakk nylig av med tittelen “Norges elbilhovedstad” som Oslo ble tildelt i fjor. Det positive er at Venstre og den blågrønne regjeringen de siste årene har fått på plass en rekke gode ordninger for de som velger å kjøre miljøvennlige biler. I 2017 var rundt 20 prosent av nybilsalget elbiler og rundt 18 prosent ladbare hybridbiler. Det betyr at uansett hvor du bor i landet er det mulig å velge en miljøvennlig bil.

Det som er viktig nå er å bygge flere ladestasjoner for å gjøre det enda enklere å velge grønt på veien.