Takker for innspill til stier, snarveier og smett

Foto: Nordre Aker Venstre

Tidligere i år ba nestleder i bydelsutvalget, Ingeborg Briseid Kraft, innbyggerne i bydel Nordre Aker om tips til turstier, snarveier og smett med behov for oppgradering eller vedlikehold. Mange tok kontakt.

– Jeg laget en oversikt over alle stiene og ba om et møte med områdedirektøren i Bymiljøetaten, sier Kraft.

Møtet ble avholdt i sommer og områdedirektøren lovet å ta saken videre.

– Det er alltid et spørsmål om ressurser i etatene, men denne høsten skal Bymiljøetaten starte arbeidet med en gåstrategi for Oslo kommune. Det betyr at oppgradering og vedlikehold av turstier vil være en prioritert oppgave, påpeker kraft.

Hun håper bydelspolitikerne og innbyggerne i bydelen vil bli inkludert i arbeidet med gåstrategien.

Bildet viser snarveien fra Tverrvei 4 som er helt gjengrodd.