Noe av det Grimstad Venstre har fått til i 2018

Kommunestyregruppa, sammen med leder i Grimstad Venstre, Foto: Grimstad Venstre

Ingen vedtak blir gjort fordi bare ett parti støtter den. Vedtakene skjer fordi flere partier går sammen.
Men ganske ofte skjer vedtak fordi ett parti har løftet frem en sak, kjempet for den og overbevist andre partier om at det er viktig.

Vi vil trekke frem fem slike saker som har blitt løftet frem av Venstre, og som har blitt vedtatt eller iverksatt i 2018.

Gratis kortidsplass i SFO

Fra 1.1.2018 er det gratis korttidsplass for barn fra familier med dårlig råd i Grimstad. Venstre foreslo det i forbindelse med budsjettet for 2017, vi mente det var den viktigste saken for oss i budsjettforhandlingene og vi fikk gjennomslag for det. Da det ikke kom i gang til skolestart i august 2017, tok vi opp saken, og i et halvt år har ordningen vært på plass.

Serviceerklæring for plan- og byggesaker.

Ijuni vedtok kommunestyret næringsplan for Grimstad. Der strammet vi opp planen slik at serviceerklæringen kommer på plass i 2018. Det er i tråd med vårt program og forslag vi hadde i valgkampen. Vi fikk også kommunestyret med på at kommunen skal ha en offensiv strategi for næringslivet. Eller som det står i forslaget vårt som ble vedtatt: «Vi skal bedre opplevelsen av at Grimstad er en næringsvennlig og attraktiv kommune å etablere seg i.»
I samme møte fikk vi forøvrig flertall for at Grimstad Eiendomsutvikling som utvikler områdene på Torskeholmen, Odden og Gundersholmen må lage en strategi for åpenhet og innbyggermedvirkning.

Botilbud for rusbrukere

Dette har vi kjempet for i mange år. I mai fikk vi vite at prosjektet hadde stoppet opp. I første politiske møte etter at vi ble informert krevde vi en sak politisk sak slik at vi får ordnet opp i dette. Den kommer i første møte nå i høst. Vi aksepterer ikke flere utsettelser.

Ferie-SFO for alle

I april oppdaget vi at barn i Eide ikke får tilbud om SFO i feriene. Dette er problematisk for de familiene som må jobbe ikke kan ta fri når skolen stenger. Vi tok det opp i kommunestyret. Det var for sent å gjøre noe med det i år, men fra neste år vil alle barn som går på SFO også få tilbud om SFO i ferien.

Gummigranulater på kunstgress

Er det en ting som har opptatt folk i den siste tiden, er det mengden av plastsøppel på land og i sjøen. En kilde til dette er bruken av gummigranulat på kunstgressbaner. Folk som gikk forbi våre kunstgressbaner i vinter kunne se hvor ille dette er. Da lå det i hauger og ventet på å bli spredt i naturen, eller skylt ned i avløp og ut i sjøen. I innslaget på NrK fra Grimstad fortalte vi tydelig hva vi syntes om saken, dette og andre innslag fikk stor oppmeksomhet også nasjonalt. Fotballforbundet vil at svinn skal reduseres med 90% innen utgangen av 2020. Da har Grimstad en stor jobb foran seg. Vi vil følge denne saken videre.

Det var fem saker. Vi kunne nevnt flere. Vi vil fortsette å kjempe for en kommune som er stor nok for alle, som lever opp til våre kjerneverdier om åpenhet, redelighet, respekt og mot.