Jan Erik Søndeland innstilles som Stavanger Venstres ordførerkandidat til kommunevalget i 2019

Foto: Fredrik Refvem / Aftenbladet

Nominasjonskomiteen har klar en foreløpig innstilling på de 12 første kandidatene; «Det er et meget kompetent og dyktig lag som stiller seg til disposisjon. Vi er privilegerte i Stavanger Venstre som har så mange engasjerte og dyktige ressurser å velge fra» sier nominasjonskomiteens leder, Erik Hammer.

Da det i vår ble kjent at Per A. Thorbjørnsen ikke ville stille til gjenvalg begynte nominasjonskomiteen et omfattende arbeid med å sette sammen den første delen av listen. «Nominasjonskomiteen har mange hensyn å ta når en innstilling skal komponeres. Foruten å lande på den best egnede førstekandidaten, skal vi sette sammen et velfungerende lag med allsidighet, balanse i kjønn og alder, samt god kjennskap til hele den nye kommunen. Vi har også lagt ned mye krefter i å sette sammen et lederteam på toppen av listen, som vi vet samarbeider utmerket, og evner å utfylle hverandre for å tilføre god Venstrepolitikk til både partiet og kommunen» sier Hammer.

Jan Erik Søndeland har i inneværende periode vært en aktiv og solid politiker, med fast plass i Bystyret og Kommunalstyret for finans. Jan Erik har erfaring fra både sitt politiske virke og arbeidslivet som gjør ham til en god og trygg leder. Han er åpen og inkluderende, og kjenner godt verdien av samarbeid for å få de beste løsningene. «Jan Erik er en raus og omsorgsfull person, han står på for de svakeste, og er opptatt av at samfunnet skal ha plass til alle. Han er helhetlig, strukturert og kan mye om kommunen og regionen» sier Hammer.

Jan Erik Søndeland får med seg Mette Vabø på 2. plass og Kjartan Lunde på 3. plass. «Ledertrioen med Jan Erik, Mette og Kjartan mener vi vil gjøre Venstre dyktige både i valgkampen men ikke minst når en ny kommunestyregruppe er på plass. Dette er solide venstrefolk som vil bygge videre på vår stolte arv og samtidig levere mye ny, god venstrepolitikk. Vi kaller dem allerede A-team!» – sier Hammer.

Foreløpig innstilling på de 12 første kandidatene, hvorav de 3 første innstilles som forhåndskumulerte, og de neste i prioritert rekkefølge:

 1. Jan Erik Søndeland
 2. Mette Vabø
 3. Kjartan Lunde
 4. Eline Wolden Bersagel
 5. Bjarte Horpestad
 6. Hege Blom Stene
 7. Rune Askeland
 8. Annamaria Gutierrez
 9. Hege Eriksen Nordbøe
 10. Paal Magnus Lilleeide
 11. Kristin Bade Veire
 12. Kolbein Håkon Lunde

Innstillingen er enstemmig. Fullstendig liste vil være klar til medlemmenes behandling på nominasjonsmøtet som avholdes i november. Nominasjonskomiteens arbeid fortsetter med full tyngde med å få på plass en komplett liste.

Kjartan Lunde
Mette Vabø