Henning Nilssen er valgt til leder av Holmestrand Venstre!

Henning Nilssen, Privat fotograf

 

9.januar avholdt Holmestrand Venstre årsmøte på Holmestrand Fjordhotell. Henning Nilssen ble enstemmig valgt til ny lokallagsleder. Henning er 44 år og jobber til daglig i Oslo Øst. Med seg i styret har han Kim Hjardar (gjenvalg) og Herulf Johansen (gjenvalg). Varamedlemmer er Emil Hardersen og Ole Kristian Velstadbråten Bangås.

Herulf valgte å tre av som lokallagsleder, og fortsatte i rollen som kasserer. Kim fortsatte i rollen som nestleder. Han er samtidig også politisk nestleder i Vestfold Venstre.

 

Vi er klare til å jobbe for deg!