Bystyret: Venstre med gjennomslag for god byutvikling i Hillevåg bydel

Jan Erik Søndeland i byutviklingsdebatt i bystyret, Foto: Per A. Thorbjørnsen

I kveld behandlet bystyret detaljreguleringen for det spennende og meget gode boligprosjektet i Zetlitzveien Vest i Hillevåg bydel. Jan Erik Søndeland (V) førte saken for Venstre og redegjorde for flere av Venstres gjennomslag i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Samtidig minnet Søndeland bystyret om at man ikke må glemme de små detaljene selv om reguleringsplanene er omfattende. I dette tilfellet mente Venstre at bystyret burde vist enda større hensyn til noen av naboene, men dette var et syn som kun ble støttet av et mindretall blant de andre partiene.

Likevel, det nye boligprosjektet er overordnet svært positivt for bydelen, og vil tilføre en rekke nye flotte boliger til bydelen. Samtidig ivaretas viktige klima, miljø og trafikksikkerhetshetshensyn. Venstre gleder seg til å se prosjektet realisert!

Hele Søndelands innlegg kan leses i sin helhet her:

Ordfører,

dette er igjen en reguleringsplan det har blitt jobbet godt med fra alle involverte parter. Her har både utbygger, naboer, kommuneadministrasjonen og ikke minst politikerne våre i KBU bidratt til det sluttresultatet vi får i dag, som i det store og hele er en god detaljregulering.

Dette er et sentralt område som har ligget ubebygd lenge, så det trengs å få utnyttet potensialet som ligger her, slik at flere kan bo godt, sentralt og nært en kollektivakse. Venstre vil derfor vi i utgangspunktet alltid være positive til slike prosjekter som dette, og vi ønsker en høy utnyttelse, men for oss er det samtidig viktig å sikre de gode bomiljøene ivaretas, og at vi ikke påfører eksisterende nabolag unødvendige ulemper.

I det første reguleringsforslaget var det foreslått byggehøyder på 5-6 etasjer for boligblokkene i BBB1 og 2. Det syntes vi i Venstre ble for massivt inn mot den omkringliggende småhusbebyggelsen, og fremmet derfor forslag i KBU, som vi fikk enstemmig tilslutning til, om at dette måtte justeres ned. Dette ble fulgt opp godt av administrasjonen, som da anbefalte at vi satte grensen på maks 4 etasjer. På den måten har vi også fått redusert skyggevirkningen inn mot naboene betraktelig.

For Venstre er det alltid viktig å sikre ladeinfrastruktur for elbil, derfor la vi også inn krav til, og fikk flertall i KBU, for at det skal være nok kapasitet på strøminntak og føringsveier, slik at alle beboere som ønsker det skal kunne installere elbil-lader på egen plass i parkeringskjelleren. Dette burde være en selvfølge for alle slike detaljreguleringer i 2018, og derfor må KBU passe på dette blir lagt inn også i kommende reguleringssaker de får til politisk behandling. Viktig.

Da gjenstår bare én ting og det er eiendommen Zetlitzveien 13, for her har naboene kommet ekstra dårlig ut. Bl.a. vil de kunne miste en del av eiendommen ifm opparbeiding av fortau, men de risikerer også å få en stor boligblokk på 4 etasjer som kaster skygge, og som har en lang rekke leiligheter med vinduer som vender inn og gir innsyn i både stue og hage. Vi i Venstre mener at det i dette tilfellet derfor er bedre å senke høyden med én etasje, dvs fra 3-4 etasjer, til heller 2-3 etasjer på denne enden av boligblokken som kalles BBB3. Det gir et redusert bruksareal for boligprosjektet på totalt 135 m2, men i et så stort prosjekt som dette, vil det være til å leve med økonomisk for utbygger, og da mener Venstre det er en god løsning. Det hadde gitt en betydelig bedre og akseptabel totalsituasjon for naboene i Zetlitzveien 13.

Takk ordfører.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**