Venstre samles om distriktene

Representanter fra Venstres nye distriktspolitiske utvalg som møttes 30. august på Venstres Hus i Oslo, Foto: Liv Aarberg

Elleve representanter fra forskjellige steder i landet møttes torsdag for å snakke om distriktspolitikk. Dagen etter møttes Venstres ordførernettverk. Også her var distriktspolitikk et viktig tema som gjentatte ganger ble satt på agendaen.

– Vi må jobbe med folketallsutvikling og næringsutvikling, sier Atle Hamar, som er leder i Venstres nye distriktspolitiske utvalg. Utvalget hadde sitt første møte forrige torsdag på Venstres hus.

– Vi har en rolle der vi spiller inn ny politikk, sier Atle Hamar om det nye utvalget.

Engasjement rundt Venstres distriktsprofil er stort i partiet. Fram mot kommende lokalvalg vil det derfor være viktig for Venstre å synliggjøre arbeidet med distriktspolitikk.

Atle Hamar holdt innledning om distriktsfylkenes utfordringer. Her pekte han blant annet på at bygdene konkurrerer med byene om den samme arbeidskrafta, og at det må være minst like lukrativt for folk å etablere seg på bygda som i byen.

Det nye utvalget skal diskutere og fremme aktuell politikk for Venstres styrende organer. De skal også gi innspill til Venstres arbeid innen organisasjonsutvikling og kommunikasjon.

Her finner du utvalgets medlemmer og mandat.


Ordførernettverket viser engasjement

Innledningene som ble holdt under ordførernettverket skapte stort engasjement. Venstres ordførere og varaordførere kom med gode innspill til hvordan distriktene kan løftes.

Venstres ordførernettverk som møttes 31. august på Venstres Hus. Foto: Fredrik O. Carstens

Runar Bålsrud som er ordfører i Hurdal, ble valgt til ny leder av utvalget. Ragnhild Helseth som er varaordfører i Kristiansund, ble valgt til nestleder av Bålsrud med tillatelse fra ordførernettverket.

Stortingsrepresentant André N. Skjelstad og gruppeleder for Venstre i Akershus, Solveig Schytz, hadde innledning om regionreformen, utflytting av statlige arbeidsplasser og oppgavefordeling. Schytz forteller at saken kan være krevende å jobbe med, men at det er motiverende å se at viljen til å skape noe nytt er der.

– Regionreformen dreier seg om å flytte makt ut av staten, og makt ned i fylkeskommunene, sier Venstres medlem av Kommunalkomiteen André N. Skjelstad.

Parlamentarisk leder for stortingsgruppa, Terje Breivik, snakket om hvordan man kan gjøre et godt kommunevalg og hvordan ressursene nasjonalt kan brukes. Han ønsker at lokale politikere sender innspill på distriktspolitikk til stortingsgruppa.

– Det er ingen som har levert bedre politikk for distriktene enn Venstre, sier Breivik under innlegget. Han viste til at Venstre er på lag med fremtida og at det er viktig at arbeidet med politikken kommer tydelig frem.