Kommunal eldreomsorg

Lørenskog Venstre ønsker mer omsorg. "Foto: Stock photo © Lighthaunter", " Foto: Stock photo © Lighthaunter"

Da har fritt brukervalg innen eldreomsorgen i Moss blitt stoppet av det nye styringsflertallet med Ap, Rødt, MDG og SV. Orkerød sykehjem er igjen blitt kommunalt, mens Skoggata bo- og servicesenter står for tur over nyttår.

Den gang dette ble bestemt skrev helsepolitikerne til Ap i avisa at «Vi skal høre på brukerne gjennom undersøkelser og dialog, og utnytte midlene til best mulig tjenester.» Styringsflertallet har også uttalt at man i kommunal regi bør ha flere ansatte for på den måten å kunne gjøre en bedre jobb.

I avisa 1. september spør journalisten om rekommunaliseringen gir brukerne et bedre tilbud. Det kan ikke politikerne i de fire partiene svare på. Derimot er antall ansatte uendret. Så nå mener de sannsynligvis at det er mulig at det kan gjøres en god jobb med samme antall kommunalt ansatte.

Det uttales også at de «har høstet gode erfaringer med kommunalisering av hjemmetjenesten, og brukerne virker fornøyde». Men de kommer ikke til å gjennomføre brukerundersøkelser for å finne det ut.

Den siste brukerundersøkelsen som omhandlet hjemmetjenestene ble behandlet i Helse- og sosialutvalget 5. desember i fjor. Dette var før bystyret behandlet saken om å fjerne fritt brukervalg. Ingen av de da fire private leverandørene ble vurdert dårligere av brukerne enn den beste av kommunens soner for hjemmetjenester. Det betød ikke at kommunen leverte dårlige tjenester, men det betød at de som mottok tjenestene i noe større grad var fornøyd med tjenestene fra private leverandører.

Hva med nye brukerundersøkelser for å finne ut hvordan det blir nå som alt blir rekommunalisert? Da dette ble behandlet i desember, ble det bestemt at neste brukerundersøkelse i hjemmebaserte tjenester gjennomføres i 2020. I 2020 er valgperioden over og gamle Moss kommune er nedlagt.

Da saken ble behandlet i bystyret foreslo Venstre blant annet å evaluere kvalitet, tjenesteform, drift og organisering av eldreomsorgen som var drevet privat. Venstre ønsket å lære om styrker og svakheter og hvilke forbedringer vi kunne gjøre i tjenestene framover. Det ville ikke Ap, Rødt, MDG og SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**