Hvis bydelene skal ha ansvar for større oppgraderinger av torg og møteplasser må de også få penger til det

Ingeborg Briseid Kraft på John Colletts plass, slik den ser ut i dag., Foto: privat

Nylig kunne vi lese i Nordre Aker Budstikke at bydelen ikke har fått nok penger til oppgraderingen av John Colletts plass. Det er en sannhet med modifikasjoner. I 2016 søkte bydelen om økonomisk støtte til oppgraderingen av torget. Vi fikk 3,2 millioner fra tilskuddsmidler øremerket torg og møteplasser. Alle pengene vi fikk ble brukt til å betale Dronninga landskap for å lage et forprosjekt. Arkitektfirmaet tegnet et imponerende torg med en prislapp på drøye 12 millioner.

Vi som sitter i bydelsutvalget bør ta selvkritikk for å ha brukt opp alle pengene på et arkitektfirma som har tegnet et torg vi ikke har råd til. Fine tegninger hjelper lite når prosjektet ikke kan bli realisert. Det var sjenerøst at bydelen nylig fikk ytterligere 4 millioner da vi søkte om støtte til prosjektet for andre gang. Nå må vi trolig bruke deler av pengene på å betale Dronninga landskap på nytt for at de skal lage en nedskalert versjon av prosjektet. Denne flausen må vi ta lærdom av slik at vi neste gang har en finansieringsplan før vi gir kreativiteten frie tøyler.

Arbeidet med oppgraderingen av John Colletts plass leder samtidig til et betimelig spørsmål, nemlig hvorfor bydelen ikke har egne midler å bruke når vi ønsker å oppgradere et torg i bydelen, men alltid må søke om støtte fra ulike tilskuddsordninger?

Bydelene får tildelt midler ut fra en estimering av hvor mye penger den enkelte bydel vil trenge for å gi innbyggerne de velferdsgodene de har krav på. Som regel stemmer anslagene godt og det er lite eller ingenting til overs når pengene er fordelt på de ulike funksjonsområdene. I budsjettprosessene i bydel Nordre Aker har Venstre foreslått å øke frivillighetsmidlene, innføre bydelsdager og styrke den lokale kulturelle skolesekken. Dette er forslag som innebærer å flytte på noen hundre tusen av et budsjett på 1,5 milliarder, men marginene er så små at selv ørsmå endringer er vanskelig å få gjennomslag for.

I tillegg til John Colletts plass ønsker bydelen også å oppgradere Gransjordet. Dette prosjektet vil koste flere millioner og bydelen har ingen penger til formålet. Bydelen har faktisk i underkant av én million kroner per år til disposisjon for drift av alle områdene vi har ansvar for.

Hvis bydelene skal ha ansvar for oppgraderinger av en slik størrelse som John Colletts plass og Gransjordet mener jeg at vi også må få penger til det. Dette kan skje enten ved at byrådet fordeler mer penger til parker og møteplasser i bydelsbudsjettet eller ved at bydelene rett og slett får midler som ikke er rettet mot et bestemt formål, men som bydelspolitikerne kan disponere slik de selv mener er riktig. Et annet alternativ er at Bymiljøetaten overtar ansvaret for grøntområder og torg, men da risikerer vi at bydelen får mindre innflytelse over prosjekter som har stor betydning for innbyggerne.

Etter min mening vil det være best om bydelene får penger utover de kriteriefordelte midlene som vi kan bruke på større og mindre prosjekter. Det vil være enda mer givende å være bydelspolitiker hvis vi har økonomisk handlingsrom til å gjennomføre positive tiltak i lokalmiljøet.

 

Ingeborg Briseid Kraft

Nestleder i Nordre Aker bydelsutvalg