Innfører krav til pedagogisk kompetanse i akademia

- Satsingen på studentboliger har gitt flere studenter rimelig botilbud. Ferske tall fra NSO og studentsamskipnadene viser at det i år står færre i kø for studentboliger enn i fjor., sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
Undervisning er et av de viktigste oppdragene universitetene og høgskolene har, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen innfører fra høsten 2019 krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Kravet skal sikre enda bedre undervisningstilbud for studentene.

– Vi stiller disse kravene både for å heve kvaliteten på undervisningen som studentene får, og for å heve statusen på undervisningsoppdraget. I dag snakker man om «forskningsfri» og «undervisningsplikt» i akademia. Det må vi komme oss bort fra, for undervisning er et av de viktigste oppdragene universitetene og høgskolene har. Det burde hete «undervisningsgøy», sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Kvaliteten på høyere utdanning påvirker kvaliteten på studentene som utgjør fremtidens arbeidsliv. Studenter trenger god undervisning og god oppfølging for å utvikle seg faglig. Dette er altså viktig både for omstilling av norsk økonomi og for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i framtiden.

Studenter trenger god undervisning og god oppfølging

– Det må bli slutt på at undervisning blir sett på som annenrangs, sier Nybø. – Dette er et viktig krav som skal sikre studentene våre best mulig utdanning. Kvaliteten på høyere utdanning påvirker kvaliteten på studentene som utgjør fremtidens arbeidsliv. Studenter trenger god undervisning og god oppfølging for å utvikle seg faglig. Dette er altså viktig både for omstilling av norsk økonomi og for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i framtiden.

– Tiden for headover er over

Forslaget innebærer at de som skal ansettes som førsteamanuensis, må ha 200 timer relevant pedagogisk opplæring. Tilsvarende kreves for å få videre opprykk til professorstillinger. – Tiden for headover er over. Vi vet at forelesninger er den mest benyttede undervisningsformen, men også slike undervisningsformer har et stort potensial for å få bedre kvalitet, sier Nybø.

– Jeg er overbevist om at ved å fastsette krav til pedagogisk kompetanse, vil vi få økt oppmerksomhet om undervisning på universiteter og høyskoler, og styrke utdanningskvaliteten, avslutter Nybø.