Isbanen i sentrum må vi ha

Barn
Barn klatrer, Foto: Karin S. Frøyd

Vi leser i avisa at det er fare for at det ikke blir is på kunstisbanen i sentrum i vinter. Det er ikke avklart om bystyret vil prioritere penger til dette. Det har vi i bystyret ikke klart å bestemme oss for enda.

Venstre mener vi må sikre drift av kunstisbanen. Det er viktig for barna og folk i byen at den er i bruk. Det husker vi fra i vinter, noe også lekeparken viser om sommeren. Derfor er det synd at dette ikke er fastslått allerede.

Vårt kommunale foretak Moss Drift og anlegg, er de som sørger for snøbrøyting, feiing av gater og stell av parker og idrettsanlegg. De hadde i vinter det tøft med all snøen som kom og det kostet dem ca tre millioner kroner ekstra. Derfor har de bedt bystyret om å gi dem disse pengene ekstra for å kunne gjøre de andre oppgavene de skal gjøre.

I juni behandlet bystyret dette. Bystyret utsatte saken til september og ba om å få en sak om hvordan foretaket kunne dekke dette inn. Venstre foreslo at bystyret uansett burde gi Moss drift og anlegg to millioner kroner ekstra slik at mangelen på penger ikke skulle gå ut over andre oppgaver.

Da saken kom nå i september var det formelle forhold som gjorde at bystyret igjen utsatte saken. Nå er det kommet oppslag i avisa som viser konsekvenser av utsettelsene. Det er eksempelvis ikke penger til kunstisbanen i før nyttår. Dette må avklares raskt, og hadde bystyret sluttet seg til Venstres forslag i juni, hadde dette kunne løst seg allerede.

Kunstisbanen er en viktig møteplass på tvers av generasjoner og et godt samlingspunkt for mange som gir økt aktivitet i byen. Dette er noe bystyret tidligere har sagt er viktig. Det er ikke lenge igjen før Moss drift og anlegg må ha tingene klart for at det skal bli is før jul. Derfor trenger vi en avklaring raskt og Venstre mener bystyret må sikre nødvendig drift.