Venstre kjemper for å ta vare på trehusbyen

foto: Joachim Steinbru

– Venstre er partiet som har kjempet for å ta vare på trehusbyen, skriver Venstres Kjartan Alexander Lunde og Mette Vabø i denne ukas kronikk i RA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Venstre er bymiljøpartiet. Det har vi vært i alle år. Venstre er partiet som har kjempet for å ta vare på trehusbyen. Og Venstre er partiet som har kjempet for at blokker ikke skal skygge for mye, ikke være malplasserte, men være tilpasset omgivelsene. Venstre er partiet som har trivsel og bomiljø i høysetet når vi tenker byutvikling.

I løpet av det siste tiåret har vi mistet flere historiske trehus i blant annet Vaisenhusgata, Kirkegata og Klinkenbergkvartalet. I Smedgatekvartalet forsvant Lars Oftedals barndomshjem, Asbjørn Klosters skole og den unike Radiocentralen.

Rivningsiveren har heldigvis dempet seg noe de siste årene, men kampen er ikke over. Jevnlig kommer det mye forslag om unaturlige fortettinger og rivninger av trehus. Det er knapt to år siden Arbeiderpartiet, Høyre og Frp gikk inn for å rive tre verneverdige trehus i Tastagata. I arbeidet med sentrumsplanen har Venstre i flere omganger de siste to årene foreslått å ta vare på trehus som er foreslått revet i Løkkeveien, Lagårdsveien og Bergelandsgata, men ikke nådd igjennom ennå. Venstre fortsetter kampen for disse trehusene – de utgjør en viktig ytre grense for trehusbyen

I vinter startet kampen om nybygg i Nedre Strandgate. To nybygg planlegges lagt helt inntil gamle Stavanger og vil blokkere for bebyggelse i Gamle Stavanger, samt ødelegge mesteparten av restene av de historiske terrassehagene i området. Dessverre sørget Arbeiderpartiet, Høyre og Frp også i denne saken for å lage flertall for et alternativt forslag som muligens nå bidrar til å ødelegge området her. Dette kan vi i Venstre ikke gå gode for. Gamle Stavanger er en del av Stavangers sjel og identitet. Bebyggelsen er en del av det som gjør Stavanger unikt, og det skal vi bevare. Vi i Venstre tar den kampen.

Bildet er heldigvis ikke helsvart. Venstre har vunnet kampene som har vært de siste årene i Kongsgata og i Skansenkvartalet. Og nå utredes også en av hjertesakene våre med å ha en vernemillion for å hjelpe trehuseiere med renovering som i noen tilfeller er fordyrende.

Stavanger sentrum har en viktig sosial funksjon i samfunnet og er av stor kulturell og kulturhistorisk betydning. Kulturhistoriske byområder er steder for læring og opplevelse. Byens historie kan oppleves på en umiddelbar måte som aldri kan erstattes av bilder eller tekst.

Venstre har et ønske om å ta vare på byens særpreg. I lys av økende utfordringer med likhet mellom byer, vil Stavanger sentrum, med en god balanse mellom gammelt og nytt, kunne tilby særegne konsepter i særegne omgivelser godt hjulpet av et større kundegrunnlag fra den økte aktiviteten i nærområdet. Vi er ikke imot fornying, men vi ser at mulighetene ligger til rette for å fornye samtidig som vi bevarer det som er unikt med byen vår. På den måten kan vi sørge for at Stavanger ikke blir lik alle andre europeiske byer, men har noe originalt som både vi, generasjonene etter oss og besøkende kan få stor glede av.

Venstre kjemper derfor alltid for å ta vare på trehusbyen. Den har som helhet en lokal, nasjonal og internasjonal verdi. Det er viktig for trehusbyens karakter og hele Stavangers identitet at vi ivaretar den på best mulig måte.

Kampen for trehusbyen tar aldri slutt! Byen må ha et troverdig parti som kjempet for bevaringen av vår unike trehusby. Trehusbyen trenger Venstres engasjement.

Les originalen på RA sin hjemmeside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**