Et mer moderne drosjetilbud

- Ny teknologi åpner for at drosjetilbudet i større grad kan imøtekomme folks forventninger og behov til transporttjenester, sier Venstres Jon Gunnes.

Venstre er opptatt av å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi for å gjøre folks hverdag enklere. Regjeringen sender nå ut forslag til lovendringer som regulerer drosjenæringen på høring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**


– Ny teknologi åpner for at drosjetilbudet i større grad kan imøtekomme folks forventninger og behov til transporttjenester, sier Venstres Jon Gunnes.

Et bedre tilbud for reisende

– Lovendringsforslagene åpner for at nye aktører, som tar i bruk ny teknologi og har nye forretningskonsepter, kan etablere seg i byene. Vi har stor tro på at økt konkurranse i drosjenæringen vil skape et bedre tilbud for reisende.

Folk ønsker tilgang til transporttjenester gjennom bruk av mobilapplikasjoner og erstatning av taksameter med mer forutsigbar prising, og lovendringsforslagene legger til rette for dette.

– Så lenge aktører følger tydelige lover og regler, ønsker vi en åpen konkurranse for tilbydere av transporttjenester, fortsetter Gunnes. Behovsprøving av drosjeløyver ønskes dermed fjernet.

– Vel og merke, kun i byene!

Et godt drosjetilbud i distriktene

Lovforslaget er tydelig på at distriktene har spesielle behov, og områder med mindre marked skal også sikres et godt drosjetilbud. I distriktene vil gjeldende ordning opprettholdes, forsikrer Venstres transporttalsmann.

Hva mener Venstre om 'Delingsøkonomi'?

Kompetansekrav til fører

Aktører må fortsatt ha løyve for å drive drosjetransport, men kravene for å få tildelt løyve foreslås endret. Den viktigste endringen som foreslås er et kompetansekrav til fører av drosje, fremfor krav til drosjeselskapet. Det foreslås også prøving av fører på norsk og krav om å ha hatt førerkort for personbil i to år for å få kjøreseddel for drosje.

– Det ligger en klar oppfordring til drosjenæringen om å følge med i utviklingen av ny teknologi og i større grad imøtekomme folks forventninger til fleksibilitet og valgfrihet i lovforslaget. Behov for større konkurranse og endringer i drosjenæringen er noe både ESA, Delingsøkonomiutvalget, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet alle belyser.
Jon Gunnes mener høringsforslaget fra Regjeringen er godt, og har fokus på å forbedre tilbudet til kundene.

[mc4wp_form id=”200299″]
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**