Opera-og kulturhus og museum inn på statsbudsjettet!

Pål Farstad og Ragnhild Helseth, «Foto:KrsundVenstre»

-Det er avgjørende at funksjoner og innhold ivaretas. Det er den første reaksjonen fra Venstre lokalt etter at den gledelige nyheten ble sluppet fredag om at Opera- og kulturhus med museum nå kommer på statsbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Det vil i regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 bli gitt tilsagn om 150 mill.kr til Opera-og kulturhus og museum i Kristiansund. For 2019 foreslås bevilget 5 mill kr for å nedskallere prosjektet slik det foreligger i dag.

-Staten vil førts ta stilling til endelig søknad når den statlige medvirkningen ikke overstiger 150 millioner kroner, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Venstre kan gjennom sitt arbeid for å skaffe midler til det regionale prosjektet med kulturhusløsning og museum, nå vise til gjennomslag i regjeringen ved sin egen kulturminister Trine Skei Grande.

Det har over mange år vært gjort en stor innsats både lokalt, i fylkestingsgruppa og inn mot stortingsgruppa og i Kulturdepartementet. Avgjørende var innsatsen fra Pål Farstad da han satt på Stortinget i forrige periode. Venstre fullfinansierte investeringene for Opera- og kulturhus og museum i sitt alternative statsbudsjett for 2017, men fikk da ikke støtte fra noen av de andre partiene.

Vi er svært fornøyd med gjennomslag i denne perioden hvor Venstre, sammen med Høyre og FrP nå legger frem et forslag fra regjeringen til statsbudsjett 2019 som gir tilsagn for finansiering, og 5 mill kr til å bearbeide prosjektet innenfor en kostnadsramme som for statens bidrag utgjør 150 mill kr.

Varaordfører i Kristiansund Ragnhild Helseth er svært glad for at det nå kommer penger som muliggjør en løsning. -Det helt avgjørende er at funksjon og innhold ivaretas slik som planene har vært lagt for Opera-og kulturhus og museum når vi nå skal fremskaffe et prosjekt som oppfyller premissene som regjeringen setter, sier Helseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**