Venstre bekjemper barnefattigdom

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt., FOTO: Redd Barna/Søren Nilsen

“Det finnes ikke fattige barn, bare fattige foreldre.” Ordene er ikke mine, men kommer fra en av de mange ildsjelene som jobber med voksne og barn som lever i fattigdom rundt omkring i landet.

Vi i Venstre tar barnefattigdom på alvor. I regjering og over statsbudsjettet vil vi gi 181 millioner kroner mer til kamp mot barnefattigdom i 2019. Neste år skal vi bruke innpå 900 millioner kroner på målrettet kamp mot barnefattigdom. Med Venstre som pådriver trapper vi opp innsatsen i barnehager, for trygge boliger og gode bomiljøer, med flere ferie- og fritidsaktiviteter og gjennom enda tettere oppfølging av barn i fare for å falle ut av skolen.

Alle barn skal ha en god oppvekst i Norge. Barn som vokser opp i fattigdom får færre muligheter. Det blir vanskeligere å delta i fritidsaktiviteter. De får ikke så mange venner i nærmiljøet. Det blir vanskeligere å få en utdannelse.

Fattigdom er ekstra tungt når «alle» rundt deg har bedre råd. Mange har høye inntekter i Norge – det er bra – men det blir vanskeligere å delta for de som har dårligere råd. Fellesskapene er viktige for oss alle, enten det er snakk om barnebursdager, SFO eller idrettslaget.
Vi har heldigvis gode tider. Nå må vi løse de store utfordringene. Da vi forhandlet om regjering på Jeløya, fikk vi blant annet gjennomslag for kamp mot fattigdom i Norge. Nå leverer vi.

Noen av de andre tiltakene Venstre i regjering har kjempet fram mot barnefattigdom er at gratis kjernetid i barnehage utvides til toåringer fra neste år og at barnehageprisen ikke skal øke mer enn maks 50 kroner.

Karin S. Frøyd

Over statsbudsjettet for 2019 vil bostøtten for barnefamilier og andre store husstander øke med ytterligere 60 millioner kroner. Fordi det er dyrere å bo i storby, satser vi 220 millioner kroner mer i Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Stavanger i 2019. Det bevilges 20 nye millioner kroner til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom og 10 nye millioner kroner til et nytt pilotprosjekt som betaler for utgifter til deltakelse i organisert fritid for barn i lavinntektsfamilier.

Vi i Venstre er helt klare på at barns bakgrunn ikke skal begrense deres muligheter for framtida. Kampen mot barnefattigdom er vår hjertesak. Nå gjennomfører vi i regjering!

Leserinnlegg i Østlands-Posten 6. oktober 2018
Karin S. Frøyd
Vestfold Venstre