Nominasjonsmøte og lokalpolitisk nettverkssamling for Vestland Venstre

Fellesbilde Vestland V juni 2018, Foto: Bård Mangerøy

Det er fastsatt at det i løpet av helgen 10. til 11. november 2018 skal arrangeres nominasjonsmøte og lokalpolitisk nettverkssamling for Vestland Venstre. Selve nominasjonsmøtet starter kl. 17:00 lørdag. Egen innkalling er sendt lokallagslederne om dette.

Nominasjonsnemndas innstilling til fylkesliste finner du her

Førsteutkast til fylkesprogram kommer etter planen til å foreligge fra 1. november. Programdugnad blir dermed også sentralt denne helgen.

Samlingen starter lørdag 10. november med lunsj og registrering fra kl. 11:30. Deretter presenteres førsteutkastet til fylkesprogram kl. 12:30 og det blir gruppearbeid og debatt rundt dette.

Sjå detaljert program nedanfor her

Det blir konkurranse mellom lokallagene om beste medieutspill og beste lokallagsnettside.

Og det blir selvfølgelig sosialt samvær med mange hyggelige Venstre-folk! Det er viktig at vi lærer hverandre å kjenne nå når vi snart skal slå oss sammen til ett stort fylkeslag.

Vi avslutter samlingen ca. 14:30 søndag.

De som ønsker å delta på nominasjonsmøtet og samlingen må melde interesse til sin lokallagsleder snarest! Utsendinger til selve nominasjonsmøtet må velges av lokallagene innen 25. oktober.

Spørsmål sendes fylkessekretær Gro på [email protected]

Innkalling til og saksliste for nominasjonsmøtet sendes de påmeldte utsendingene etter den 25. oktober.

Kostnad
Utsendinger til nominasjonsmøtet får reise og overnatting dekket av fylkeslaget/VHO.
Et eget reiseregningsskjema deles ut i møtet.
Deltakelse på nominasjonsmøtet og den lokalpolitiske nettverkssamlingen er gratis.

Merk at man selvsagt kan delta kun på samlingen eller deler av den, og ikke på nominasjonsmøtet, men da må man dekke reise og eventuell overnatting selv.

Transport til/fra møtet
Fylkesstyrene oppfordrer selvfølgelig flest mulig til å velge kollektivtransport eller samkjøre med andre deltakere!

Ganske mange av deltakerne vil komme fra Bergensområdet og her er derfor informasjon spesielt for disse: Det blir satt opp en egen buss for Hordaland Venstre med avgang fra Bergen Busstasjon perrong P kl. 08:00 lørdag morgen som ankommer Førde rutebilstasjon kl. 11:30. Alle som ønsker kan hoppe på her. Bussen vil også kunne plukke opp folk i Åsane og i Knarvik. Gi meg beskjed om du vil være med! Gratis!

Søndag har den samme bussen avgang kl. 14:45 fra Førde rutebilstasjon mot Bergen.

————————————————-

Vestland Venstre – Lokalpolitisk nettverkssamling og nominasjonsmøte for fylkeslisten

Program for helgen 9. – 11. november

Sted: Thon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, 6800 Førde

Fredag 9. november

Ankomst for en del fylkesstyremedlemmer o.a. med lang reisevei

19:30 Middag for disse

Lørdag 10. november

09:30 – 11:00 Felles styremøte for de to fylkeslagene (i møtesalen)

11:00 – 12:30 Ankomst og registrering

(Egen buss fra Bergen ankommer Førde rutebilstasjon 11:30)

11:30 Lunsj

12:30 Lokalpolitisk nettverkssamling starter

Fylkesvalgprogram – første utkast

  • Kort presentasjon av førsteutkastet til fylkesvalgprogram v/programnemnda (20 min)
  • Gruppearbeid på programutkastet (1 t 10 min) – 5 grupper – bytte av gruppe en gang
  • Plenumsdebatt (1 time)

Det blir 5 grupper: 1. Vestlandsregion/ næring, 2. Kultur/idrett/helse, 3. Skole, 4. Miljø og klima, 5. Samferdsel. Hver gruppe ledes av en aktuell topp-kandidat.

De mest aktuelle problemstillingene fra gruppearbeidet trekkes inn i debatten i plenum.

Vi jobber med å få en lokal journalist til å komme med spørsmål og kommentarer i forkant/underveis i debatten

15:00 Kaffepause

15:15 Presentasjon av todelt konkurranse – beste medieutspill og beste lokallagsnettside.

v/Geir Angeltveit m.fl. Hva er et godt medieutspill og hva kjennetegner en god nettside?

15:30 Innlegg fra Atle Hamar om distriktspolitikk. Debatt.

16:30 Pause

17:00 Nominasjonsmøtet starter

Mest sannsynlig må vi gå direkte fra møtet til middagen!

20:00 Middag

Festtale og basar. Kåring av beste medieutspill og beste lokallagsnettside

OBS! Det er fare for at nominasjonsmøtet trekker veldig ut og at vi må fortsette med de siste navnene etter middag i verste fall 1 time søndag morgen

Søndag 11. november

09:00 Vi jobber med en overraskelse! (Nominasjonsmøtet må kanskje avsluttes her.)

Fredrik O. Carstens (VHO) orienterer om kampanjer og listestilling.

10:00 Kort pause

10:10 «Norge i front for barns rettigheter – men fortsatt en vei å gå»

Innledning/kurs ved Geir Kjell Andersland

11:30 Utsjekk og lunsj

12:45 Valgkampstrategi med mer. Valgkamputvalget leder an.

Terje Breivik og Sveinung Rotevatn forteller fra Storting og regjering

Vi avslutter med toppkandidatene.

14:30 Slutt og hjemreise

(Buss mot Bergen har avgang kl. 14:45 fra Førde rutebilstasjon)