Personvern, åpenhet og innsyn (Interpellasjon Fellesnemnda 23.10.18)

Interpellasjon fra Ingunn Hensel, Indre Østfold Venstre, Fellesnemnda 23.10.18

Personvern, åpenhet og innsyn i nye Indre Østfold kommune og overgangsperioden

(Personvern, Personvernombud, kameraovervåkning, håndtering av innbyggere og ansattes data, åpenhet, transparens og innsyn, mv)

Fellesnemda for nye Indre Østfold kommune vedtok 25.01.2018 en «Strategi og overordnet plan for digitalisering 2020». I dokumentet på 14 sider ble ordet «Personvern» kun nevnt en gang, i et halvord. (Personvernombud). Venstre etterspurte større fokus på Personvern i digitaliseringsstrategien for Indre Østfold kommune. Foreløpig er ikke dette kommet til syne gjennom saker til politisk behandling i Fellesnemda. Venstre velger derfor å sette fokus på dette gjennom en interpellasjon.

Jfr nytt GDPR 2018 har alle norske kommuner påbud om oppnevning av et Personvernombud i kommunen. Kommunens personvernombud kan oppnevnes blant egne ansatte, man kan utlyse stillingen eller kjøpe tjenesten eksternt. Personvernombud skal ivareta kommunens forhold til personvern.

200 norske kommuner har ennå ikke oppnevnt Personvernombud. Og svært mange kommuner som har oppnevnt slikt personvernombud mangler praksis og instruks for ombudsrollen. Venstre ønsker informasjon omkring hvor vi står her i nye Indre Østfold kommune og i de 5 kommunene som eksisterer i dag.

De 5 kommunene og nye Indre Østfold kommune skal innen 1.1.2020 håndtere svært mye persondata. 275 datasystemer i de 5 kommunene skal samkjøres. Hvordan ivaretas personvernet for den enkelte innbygger eller ansatt i denne overgangsfasen?

Gjennom interpellasjon fra Eidsberg Venstre til kommunestyret i Eidsberg kommune mars 2018 og sak fremlagt av rådmannen oktober 2018 – ble tema kameraovervåkning i offentlige rom tematisert. Indre Østfold Venstre ønsker at dette kartlegges, tematiseres og utarbeides strategi for også i Indre Østfold kommune.

Åpenhet, transparens, tilgjengelighet og innsyn i politiske og administrative endringsprosesser og beslutninger er også særdeles viktig. Og bør være en sentral del av den nye kommunens digitale strategi. Venstre ønsker at også dette tema belyses.

Ellers må jeg få lov til å legge til at jeg er skikkelig stolt av IT-folkene våre i de 5 kommunene. De ivaretar rikets største kommunesammenslåing. Og finner gode løsninger raskt og effektivt. For ettertiden bør egentlig det arbeidet de nå gjør dokumenteres. Makan til løsningsorientert gjeng skal vi lete lenge etter.

Forsalg til vedtak:

Prosjektrådmannen fremlegger sak om strategi for ivaretakelse av personvern for innbyggere og ansatte i Indre Østfold kommune.

Saken belyser blant annet;

  • Personvernombud – ønsket løsning og konkret instruks
  • Ivaretakelse av personvern for innbyggere og ansatte (i overgangsfasen og etter sammenslåing)
  • Bruk av kameraovervåkning i offentlige rom (i dag og etter sammenslåing)
  • Strategi og overordnet plan for digitalisering revideres, forenkles og inkluderer strategien for ivaretakelse av personvernet for innbyggere og ansatte.
  • Ivaretakelse av åpenhet, transparens, innsyn og tilgjengelighet i politiske og administrative beslutninger.

Ingunn Herstad Hensel

Indre Østfold Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**