Havbruksfondet gir 3,1 milliarder kroner til oppdrettskommunene

Innsatsen oppdrettskommunene nedlegger er uvurderlig for norsk næringsutvikling. Jeg er glad for at så store summer går tilbake til kommunene som tar denne byrden, sier André N. Skjelstad, Foto: iStock

Denne uken blir Havbruksfondets årlige utbetalinger til kommunene organisert. Havbruksfondet bidrar med hele 3,1 milliarder kroner til 160 kommuner og 10 fylkeskommuner som alle legger til rette for oppdrett. Det er oppdrettsnæringen selv som bidrar inn i Havbruksfondet. Dette er viktige midler for norske kystkommuner- og fylkeskommuner, som de står fritt til å bruke på prosjekter som er viktige for dem.

Denne uken har Venstres representanter vært på reise rundt i Norge for å utbetale beløpene sammen med representanter fra de to andre regjeringspartiene, Høyre og Frp. Våre folkevalgte har blitt godt mottatt. Frøyas ordfører Berit Flåmo takket Venstres næringspolitiske talsmann André N. Skjelstad, for bidraget som vil gå til gode formål i Frøya kommune.

André N. Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre

Venstres André N. Skjelstad er godt fornøyd med ukens utbetaling til oppdrettskommunene:

– Den innsatsen oppdrettskommunene nedlegger er uvurderlig for norsk næringsutvikling. Jeg er glad for at så store summer går tilbake til kommunene som tar denne byrden, slik at de igjen kan investere i gode tjenester som lokalbefolkningen ønsker.

I forrige stortingsperiode var Venstre med på forliket som opprettet Havbruksfondet, og Skjelstad er glad for at kommunene nå får igjen for noe av den investeringen de har gjort:

– Vi kan si mye om Havbruksfondets innretning, men at dette er viktige midler for kommunene er ikke til å komme fra. Derfor er jeg så glad for å kunne dele ut midler til kommuner som Frøya og Hitra i mitt hjemfylke, Trøndelag.