Referat fra styremøte

Referat styremøte 09.10
Tilstede: Anette Coucheron, Henning Gjerdi Soltvedt, Kjell Ivar Graskopf, Anita Ulvseth, Steinar Dahl og Anne Marit Lillestø


Sak 1: Delegater til nominasjonsmøte Viken Venstre 27.oktober
Anette Coucheron, Anita Ulvseth, Henning Gjerdi Soltvedt, Anne Marit Lillestø, (Vegard Floa)
Vara i oppgitt rekkefølge: Kjell Ivar Graskopf, (Marianne Wethal)

Sak 2: Innspill programkomiteen Viken Venstre
Vi synes førsteutkastet er godt. Vi bruker utdrag fra dette til Ringerikes program.

Sak 3: Ringerike Venstres program
Se sak 2 i tillegg hadde vi mottatt følgende punkter fra Fagforbundet:
– Trepartssamarbeid
– Kompetanseheving
– Faste og hele stillinger (vikarpool?)
– Tildelte ressurser i skolen må følge elevene inn i SFO
– Kulturskole for barn uavhengig av familiens økonomi
– Videreutvikle sykkelbyen Hønefoss
– Opprette flere lærlingplasser

Sak 4: Valgkamp OBS HELGE G
– De som kan gå dørbank kontakter Helge G med når de kan gå
– Henning og Steinar går gjerne, men må gå sammen med noen som prater
– Vi får passord til dørbanksiden av Tove Hofstad

Sak 5: Politikerenes time
Vi ble informert om at budsjettet er den viktigste saken for politikerne i tiden fremover.

Sak 6: Runde rundt bordet
Vi snakket om å opprettholde fokuset vi har hatt på Fontenehuset i forhold til budsjett.
Vi lurte også på hvordan kvaliteten i SFO utvikler seg.