Nordre Aker har et stort potensial innen frivillighet

Handballfestivalen på Vikahaugane, Foto: Geir Angeltveit

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge. I forhold til folketallet er nordmenn i verdenstoppen når det gjelder deltakelse og engasjement i foreninger og lag. Det er ingen tvil om at frivilligheten er en svært viktig og samlende kraft i samfunnet vårt. Frivillig arbeid gir deg trening i samarbeid med andre mennesker, innsikt i demokrati og deltakelse, og er svært nyttig for lokalmiljøet ditt.

I bydel Nordre Aker er tilbudet av foreninger og lag variert, du kan være med på alt fra ski og fotball i Lyn, Koll og Kjelsås til kor og rockeband.

I høst skal frivillighetsmeldingen som bydelen har utarbeidet behandles i bydelsutvalget. Nordre Aker har svært mange frivillige foreninger og lag, noe som er et svært godt utgangspunkt for å kunne gi innbyggerne et godt fritidstilbud. I forbindelse med arbeidet med frivillighetsmeldingen har man vært i dialog med foreninger og lag i bydelen. Noe som har gått igjen her er å gi barn og ungdom som av ulike årsaker ikke vil satse på idrett eller annen tidkrevende aktivitet et godt tilbud. Det er derfor viktig at lag og foreninger i Nordre Aker klarer å fange opp behovet til alle som ønsker å delta i organiserte aktiviteter, uavhengig av hva slags fritidstilbud de ønsker, og hvor mye de vil satse på aktiviteten sin.

For at Nordre Aker skal kunne fortsette å være en aktiv bydel med et rikt foreningsliv, er det svært viktig å gi frivilligheten best mulig vilkår. Det forutsetter både tilstrekkelige midler til å kunne støtte opp om det viktige arbeidet foreninger og lag gjør for å kunne gi innbyggerne et variert fritidstilbud, og at bydelen kan spille på lag med frivillig sektor på en god måte når det gjelder tilrettelegging i form av lokaler og anlegg.

 

Dag Gaute Gaasemyr, nestleder i Nordre Aker Venstre