Regjeringen freder trehusmiljøet i Levanger

Foto: Jo Straube / Venstre

Levanger fredes som kulturmiljø. Det vedtok regjeringen i dag. Dette innebærer at gater, plasser, parker og bygninger i Levanger sentrum fredes etter kulturminneloven. Området som fredes utgjør 167 dekar. Totalt er 152 bygninger helt eller delvis omfattet av kulturmiljøfredningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Jeg gleder meg veldig til å delta på Marsimartnan i Levanger 2. mars 2019 for å feire fredningen. Dette håper jeg blir en stor folkefest, for jeg har registrert at kulturmiljøfredningen har stor oppslutning lokalt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han understreker at fredningen ikke skal hindre Levanger å utvikles som en levende by med handle og annen næringsvirksomhet. -Men med fredningen gjør vi det klart at denne helt spesielle trehusbebyggelsen skal bevares, og det blir selvsagt restriksjoner på hva som kan gjøres av endringer, sier Elvestuen.

Trehusene i Levanger ble bygget i den korte perioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangsloven av 1904. Murtvangsloven ble innført etter bybrannen i Ålesund i 1904 og forbød oppføring av trehus innenfor bygrensen i alle byer i Norge. Bygningsmiljøet i Levanger er variert. Det er karakteristisk for tidsrommet rundt 1900, da industrielt framstilte bygninger var i ferd med å erstatte den håndverksbaserte byggetradisjonen. Enkelte bygninger har blitt modernisert og ombygd, men flere av bygningene står slik de var opprinnelig. Byen ble spart for bombingen under den andre verdenskrigen, og er et godt eksempel på urbane trehusmiljø slik de fremsto ved inngangen til 1900-tallet.

Levanger blir den ellevte kulturmiljøfredningen i Norge etter kulturminneloven. Fra før har vi blant annet Bygdøy i Oslo og Ny-Hellesund i Vest-Agder. Levanger blir den andre kulturmiljøfredningen i Trøndelag, den første var Sør-Gjæslingan. Riksantikvaren har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan for Levanger kulturmiljø. Det er i tillegg utarbeidet en veileder, Byggeskikk og estetikk i Levanger. Den skal være et hjelpemiddel til å ta vare på byens arkitektoniske egenart. I arbeidet med fredningen har det vært gjennomført folkemøter, høringer, kostnadsanalyser og ringvirkningsanalyser. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil delta på Marsimartnan 2019 i Levanger for å markere begivenheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**