Å føle seg som en av flokken

Behovet for å være en del av fellesskapet er grunnleggende for mennesket, slik det også er grunnleggende å få være seg selv med sin egenart og sitt særpreg. Forrige uke kunne modige foreldre beskrive direkte, ærlig og brutalt hvordan nettopp dette ikke alltid er mulig i fellesskolen. Å være i et klasserom er ikke alltid det samme som å være inkludert sosialt. Å være i et klasserom hvor de jevngamle har rykket fra sosialt og faglig gir opplevelsen av utenforskap og ikke fellesskap.

Med utgangspunkt i foreldrestemmen har ei arbeidsgruppe kartlagt muligheten for å forbedre tilbudet for elever med særskilte behov. Første utredning om “forsterket skole” ble lagt i skuffa for ti år siden. Tiden har endret seg, erfaringene blitt flere, og tiden er nå moden. Gjennom et ressurssenter beliggende inne i en av våre ungdomsskoler kan man klare å beholde flere tanker i hodet på samme tid: gi individuell tilrettelegging for enkelteleven, skape klassetilhørighet i ordinær klasse sålangt det er mulig, og kunne trekke seg tilbake til ressurssenteret og finne et annet fellesskap der. På samme tid vil et helt annet fellesskap kunne vokse frem: det pedagogiske fellesskapet mellom lærerne som dermed kan styrkes og bidra til et enda bedre faglig tilbud.

Vi trenger alle å føle oss som en del av flokken. Venstre setter behovet til det enkelte barnet først: Det nye ressurssenteret vil bli et gode for både barna og pedagogene.

 

Maria Serafia Fjellstad og Even Aronsen; kommunestyrerepresentanter for Venstre i Harstad.