Jan Erik Søndeland valgt som ordførerkandidat – vil ta Venstre til 10 %

Joachim Steinbru

Onsdag kveld ble Jan Erik Søndeland enstemmig valgt som Venstres ordførerkandidat til neste års kommunevalg i Stavanger. Med seg av forhåndskumulerte på lista får han Mette Vabø og Kjartan Alexander Lunde.

Ordførerkandidat Jan Erik Søndeland under sin tale til nominasjonsmøtet

Det var en offensiv ordførerkandiat som takket medlemmene for tilliten.
– Venstre har stått sterkt i Stavanger over lang tid. Til valget i 2019 er det mulig for Venstre å passere 10 % oppslutning. Stavangerfolk er moderne velgere som ønsker en politikk hvor det satses på skole, psykisk helse, klima og utvikling av nye arbeidsplasser. Nettopp dette er hovedprioriteringer for oss, og derfor vil Venstre være et solid alternativ for disse velgerne, sa Søndeland i sin tale til medlemmene.

Søndeland slo fast at Venstres politikk skal fornyes i tiden fremover, men også at flere av partiets gjenkjennelige kampsaker ville føres videre.

– Venstre kommer fortsatt til å være den største garantisten for bevaring av den historiske trehusbyen og vi kommer alltid til å kjempe for kulturlivet i Stavanger. Vi kommer også til å fortsette å presse på for å få bygget et raskt skinnegående kollektivtilbud mellom sentrum, UiS og flyplassen, sa Søndeland.

Mette Vabø, 2. kandidat

Mette Vabø ble valgt som partiets andrekandidat og vil inngå i partiets nye ledertrio sammen med Søndeland og Kjartan Alexander Lunde som fikk den tredje kumulerte plassen.

Mette Vabø er i dag lokallagsleder i Stavanger Venstre, og jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i Lyse Energisalg. Hennes hjertesaker er psykisk helse, barns oppvekst, inkludering og mangfold.

Kjartan Alexander Lunde jobber som konsulent i Bouvet for kunder innen olje/gassbransjen i Stavanger. Han har lang politisk erfaring fra både Stavanger bystyre, Rogaland fylkesting og fra sitt virke som leder av Rogaland Venstre. Hans hjertesaker er rusomsorg, miljø og trehusbyen i Stavanger.

Kjartan Alexander Lunde, 3. kandidat

Den ferdige listen med vedtatte endringer fra nominasjonsmøtet vil bli publisert neste uke.