Forslag til fylkesliste

Nominasjonskomiteen i Trøndelag Venstre har lagt fram forslag til liste til fylkesvalget i 2019. Under følger en presentasjon av de fire øverste kandidatene. Nominasjonsmøtet er 24. november i Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Tove Eivindsen
Tove Eivindsen

1. plass: Tove Eivindsen, Trondheim
Tove Eivindsen er fylkestingsrepresentant i Trøndelag fylkesting og nestleder i hovedutvalg for næring. Hun ble valgt inn som fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag fylkesting i 2015 og var leder i kontrollutvalget. Eivindsen er første vara for Sør-Trøndelag Venstre til Stortinget. Fra 2013-2016 var hun organisatorisk nestleder i Sør-Trøndelag Venstre. Hun jobber som kommunikasjonsleder ved NTNU Vitenskapsmuseet. Tidligere har hun jobbet som fylkesplanlegger i Møre og Romsdal fylke, og kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen. Hun sitter i representantskapet for Kreftforeningen som representant for de frivillige i Midt. Hun er også turleder i Trondhjems turistforening, tidligere styremedlem i blant annet Wikimedia Norge, Norsk kommunikasjonsforening, Foreningen Korsvikaspillet og Ny Musikk. Hun har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse.

«Mine hjertesaker er reint hav og muligheter for den enkelte. Marin forsøpling er en enorm utfordring både lokalt og globalt, og jeg er stolt over at Venstre har løftet dette på den nasjonale agendaen – og at regjeringens innsats blir lagt merke til lokalt. Klassisk naturvern står mitt hjerte nært, og ingen steder henter jeg mer energi enn ute på tur. Jeg er medlem i Venstre fordi jeg tror på enkeltmennesket, fordi jeg tror at vi alle er utstyrt med ulike muligheter. Rigide systemer sperrer for de mulighetene. Derfor tror jeg på at politikk må ha folk i sentrum, ikke systemer. Det betyr at vi må tenke nytt blant annet rundt skole og helse i Norge. Jeg tror på arbeidsskaperne, de som skaper arbeidsplasser i hele landet. Derfor heier jeg på bedriftsetablerere og – drivere. Verdiene de skaper, er verdier som kommer oss alle til gode.»

Anne Cecilie Holm

2. plass: Anne Cecilie Holm, Namsos
Anne Cecilie Holm er første vara til Stortinget for Nord-Trøndelag Venstre fra 2017. Hun sitter i kommunestyret i Namsos fra 2015, og er vararepresentant til formannskapet. Holm satt i kommunestyret fra 1987 til 1995, av dette ett år i formannskapet. Hun er medlem i skolestyret og helse og sosialutvalget i perioden fra 2002 til 2015. Fra 1987 har hun vært styremedlem og leder i Namsos Venstre. I 2013 blåste hun liv i Nord-Trøndelag Venstrekvinnelag, som nå er blitt til Trøndelag Venstrekvinnelag. Hun leder nyetablerte Namdalen Venstrekvinnelag. Frem til september i år satt hun i styret i Nord-Trøndelag Venstre og Trøndelag Venstre som representant for Venstrekvinnelaget. Hun har en master fra Norges landbrukshøgskole, nå NMBU. Hun har også økonomisk administrativ videreutdanning fra BI og pedagogisk utdanning ved Universitet i Oslo.

«Mine hjertesaker er skole og utdanning. Jeg har vært lærer i skolen fra første klasse til videregående og teknisk fagskole. Skolen bør bli bedre i å utjevne forskjeller. Jeg er opptatt av et næringsliv som kan skape nye arbeidsplasser og styrke distriktene. Jeg er mangeårig konsulent for småskala mat- og reiselivsbedrifter og opptatt av vilkårene til de små og mellomstore bedriftene. Jeg ønsker å styrke kommunikasjon i distriktene med bedre veier og bedre kollektivtilbud. Så har jeg et brennende hjerte for frivilligheten og Sykehuset Namsos. Jeg bruker også mye tid på frivillig arbeid på Bangsund, Humanetisk forbund og boksirkler.»

Torgeir Anda

3. plass: Torgeir Anda, Malvik
Torgeir Anda er leder i Trøndelag Venstre. Han sitter i formannskap og kommunestyret i Malvik fra 2015. Han er andre varamedlem til Stortinget for Sør-Trøndelag. Han er direktevalg til landsstyret i Venstre, vararepresentant til sentralstyret og medlem av programkomiteen for Venstres prinsipprogram. Han er rådgiver for bystyregruppa i Trondheim og fylkestingsgruppa til Venstre. Han har i noen år drevet sitt eget selskap Anda kommunikasjon as. I 1979/80 var han leder av Unge Venstre nasjonalt. Han er utdannet på NTNU i historie, geografi og sosiologi, og bedriftsøkonomi fra BI. Han har jobbet som journalist i «Sør-Trøndelag», Nidaros og Dagens Næringsliv.

«Mine hjertesaker er å få et effektivt kollektivtilbud i hele Trøndelag. Ikke minst viktig å få på plass et jernbanetilbud med kvarters avganger fra Trondheim til Værnes, og halvtimes avganger på hele Trønderbanen med tog som går mye raskere enn i dag. Det er viktig for å binde Trøndelag sammen og det er god klima- og miljøpolitikk. Jeg ivrer for at hele Trøndelag skal dra nytte av det unike teknologimiljøet rundt NTNU og Sintef. Dette må også formidles gjennom et opplevelsessenter med vekt på teknologi. Jeg brenner også for å bedre tilbudet til de som trenger det mest, som funksjonshemmede, utviklingshemmede og de som sliter med rus og psykiatri.»

Knut Øye Brandsås

4. plass: Knut Øye Brandsås, Inderøy
Knut Øye Brandsås er i dag andre var til Stortinget for Nord-Trøndelag Venstre. Han sitter i kommunestyret på Inderøy, og er vara til formannskapet. Han har vært sentralstyremedlem i Unge Venstre, valgkamprådgiver og sekretær for Venstre i Trøndelag. Brandsås er i dag første nestleder i Trøndelag Unge Venstre. Han studerer til bachelor på NTNU i politisk økonomi. Har har også studie i «Kommunen som politisk arena» fra Nord Universitet og ettårsstudie på Nansenskolen i politikk, filosofi og litteratur. Har har vært drivkraft i Inderøyfest og «e@internettkafé».

«Mine hjertesaker er klimasaken og sosial rettferdighet. Hver dag får vi påminnelser på hvor nærme vi er å ødelegge kloden vi og våre barn skal leve på. Det er på tide å gjøre noe, og Trøndelag er et stort fylke som kan gjøre en stor forskjell. Samtidig må vi ta vare på de svakeste – de som ikke snakker høyest, som flyktninger, rusmisbrukere og fattige. Et samfunns suksess må måles etter hvor godt vi behandler disse menneskene, og det brenner jeg virkelig for. Det samme engasjementet har jeg for Amnesty.»

 

På de neste sju plassene på fylkeslista kommer:
5. Hanne Mehli, Orkdal
6. Odd Vidar Vandbakk, Verran
7. Ingrid Gauslaa Hårstad, Åfjord
8. Ragna Straume, Stjørdal
9. Ingrid Andresen, Steinkjer
10. Bjørn Ola Holm, Vikna
11. Unni Garnes, Røros

Lista har totalt 65 navn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**