Gjør det lettere å være bryggerigründer!

Garasjebryggeriet i Haugesund, Haugesund Venstre

Fra 1. januar 2019 reduseres alkoholavgift på øl fra små bryggerier. Nå vil det bli mer lønnsomt å drive mikrobryggerier som f.eks. Garasjebryggeriet i Haugesund.

“Det ligger mye kultur i øl. Kortreist mat og drikke er i vinden. Dessverre driver mange omtrent på dugnad, for det er så kostbart å være ølgründer. Med denne reduksjonen i alkoholavgiften blir det mer lønnsomt å brygge og selge” sier leder i Haugesund Venstre, Bjørn Gunnar Husby

Gründerpolitikk

Å støtte opp om småbedrifter og gründere er noe av det viktigste vi kan gjøre i næringspolitikken. Med dette forslaget vil regjeringen bidra til at flere bryggerigründere sikrer og skaper arbeidsplasser rundt om i landet. “Å bedre rammebetingelsene for bryggerinæringen, stimulere til nyetablering og lokal småskalaproduksjon av øl.” sier Husby

Garasjebryggeriet i Haugesund

Det er tøft å drive en liten bedrift mot de aller største bryggeriene. Avgiftsreduksjonen er ønsket og foreslått av Bryggeri- og drikkevareforeningen. I Haugesund driver Bjørn Dahl Haugesunds første og eneste mikrobryggeri. Bryggeri ble startet i 2012, og gir innbyggere i byen en smak av Haugesund. En reduksjon i avgiftene vil forhåpentligvis være med på å sikre at det brygges godt lokalt øl i byen.

 

Endringen i praksis

Endringen innebærer at bryggerier som årlig produserer under 500 000 liter øl med styrke fra 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol. Avgiftslettelsen gjelder for omsetningen av de første 200 000 literne.