Spørsmål om bedriftsetableringer

Foto: Fotograf Hattrem

Venstres Karl M. Buchholdt har levert spørsmål til ordfører Robert Svarva om næringsareal og bedriftsetableringer. Spørsmålet har denne ordlyden:

Spørsmål til formannskapets møte 28. november

Næringsareal og bedriftsetableringer i Levanger

På Levanger Venstres åpne møte om næringsutvikling ble det opplyst at flere bedrifter hadde henvendt seg til Levanger kommune om næringsetableringer i Åsen, men hadde fått nei på grunn av mangel på næringsareal. Det ble videre opplyst at dette dreide seg om tre bedrifter og totalt femti dekar areal som de hadde behov for.

Per dags dato har Levanger kommune lite med tilgjengelig næringsareal for bedrifter som ønsker å etablere seg her. Til gjengjeld har Levanger en stor andel offentlige arbeidsplasser. Videre har Levanger en stor utfordring med et lite variert næringsliv, og om vi tar utgangspunkt i NHOs kommune-NM for 2018, har Levanger nærmest bunnplassering i Trøndelag når det kommer til næringsvariasjon. Her er vi på 46. plass av totalt 47 kommuner i Trøndelag fylke.

Venstre vil at Levanger kommune skal drive en vekstorientert næringspolitikk og legge til rette for et næringsliv som skaper nye arbeidsplasser. Det er derfor viktig at bedrifter som ønsker å etablere seg i Levanger får positiv respons og at kommunen har tilgjengelige arealer for bedrifter som vil etablere seg her.

 

Spørsmål til ordføreren

Hvor mange bedrifter har i løpet av 2018 henvendt seg til Levanger kommune om næringsareal og fått til svar at kommunen ikke har noe næringsareal tilgjengelig?