Et grønt, raust og liberalt budsjett

Venstre har sammen med Ap, SV, KrF og Sp blitt enige om budsjett 2019 for Skedsmo kommune. – Dette er et budsjett som er grønt, raust og liberalt. Det følger opp Skedsmos ambisiøse mål innenfor klima og miljø, det forsterker innsatsen overfor dem som trenger det mest, styrker tidlig læring og bygger opp under frivilligheten, sier Venstres gruppeleder og varaordfører Boye Bjerkholt.

Boye Bjerkholt
Boye Bjerkholt. Foto: Margrethe Prahl Reusch.

Budsjettavtalen mellom de fem partiene som utgjør flertallet i Skedsmo kommune bygger på rådmannens budsjettframlegg som viderefører driften og tidligere satsinger i det som er Skedsmos aller siste budsjett. Den 1.1.2020 skal Skedsmo slås sammen med Fet og Sørum til nye Lillestrøm kommune.

– For Venstre har det vært viktig at vi overleverer Skedsmo i god stand. Vi har over tid hatt god og ansvarlig styring, og gjort tydelige prioriteringer innenfor det handlingsrommet vi har til rådighet. 2019-budsjettet er bygget på samme lest, sier Bjerkholt.

Å overlevere Skedsmo i god stand betyr også å redusere klimagassutslipp og redusere lokal forurensing.

– Vi tar nå et et krafttak for å gjøre Skedsmo kommunes bilpark fossilfri, slik vi har sagt vi skal gjøre. Det er lokal handling som har en direkte klimaeffekt og det er en tydelig oppfølging av Parisavtalen. Vi starter nå også på en omfattende jobb med å rehabilitere kunstgressbaner og legge miljøvennlig dekke. Det gir mindre plast i vannet og renere elver, utdyper Bjerkholt.

Sykkelsatsingen fortsetter også, med nye bevilgninger til sykkelveier og sykkelparkeringsplasser med tak. Det er et tydelig grønt budsjett som også inneholder videre satsing på dyrevelferd, oppfølging av raviner og måling av lokal luftkvalitet.

En annen viktig satsing i budsjettet er tidlig læring. Med tre nye språkpedagoger i barnehagen, er Skedsmo nå oppe i 11 totalt. Budsjettet styrker også innsatsen i skolen overfor barn med særlige behov, og det gis økte bevilgninger til avlastningstjenester og psykisk helse og rus.

– Det er et raust budsjett som styrker innsatsen overfor dem som trenger det mest, både i barnehage, skole og innenfor helse- og sosialtjenester, sier Bjerkholt.

Det er også satt av midler til å styrke sommerskolen, som startet opp i 2018 og ble en kjempesuksess. Nå dobles kapasiteten, slik at mange flere får muligheten til å delta på dette tilbudet.

Mer om detaljene i budsjettforslaget fra V, Ap, SV, KrF og Sp kan du lese her.

Budsjettet legges nå ut på høring. Endelig budsjettvedtak fattes av kommunestyret 12. desember.