Venstre vil legge til rette for E-sport og gaming i Nannestad.

Av Sigve Wollan Gjengstø, Lokallagsleder Nannestad Venstre

Akershus Venstre uttalte i vår: «Alle fortjener anerkjennelse og en arena for det de driver med. Det er vår oppgave å legge til rette slik at også de som interesserer seg for dataspill får drive med sine interesser, på sine egne premisser. Akershus Venstre ønsker å løfte frem e-sport og norsk datakultur slik at også denne idretten får en arena hvor man kan utvikle ferdigheter alene, og i lag med andre.»

Dette er en uttalelse Nannestad Venstre stiller seg bak, og ønsker å bidra med i samarbeid med frivilligheten og idretten.

Sigve Wolland Gjengstø
Lokallagsleder i Nannestad Venstre

EN SOSIAL AKTIVITET

Dataspill er for mange unge en sosial aktivitet, selv om det sosiale kan være med mennesker andre steder i verden man bare har kontakt med gjennom spillet. Vi ønsker å kunne flytte dette ut fra barneværelsene, og til steder man kan møte andre som har samme interesse. Dette vil også være med på lage sosiale arenaer for alle dem som hverken er opptatt av idrett eller driver med f.eks musikk.

TAKTIKK OG KOMMUNIKASJON

Spillere selv trekker fram språk, kommunikasjon, trening i taktikk, bedre reaksjonsevne, vennskap, lagarbeid og utvikling av sosiale ferdigheter som de beste sidene ved spilling. Men mest av alt, sosialt lagspill.

Barn og unge trenger gode rammer hvor de kan utvikle sine ferdigheter sammen med andre. Derfor er Venstre opptatt av å løfte fram norsk datakultur og e-sport. I motsetning til den tradisjonelle idretten, finnes det få arenaer for dem som driver med dataspill og e-sport.

Det betyr at de fleste sitter hjemme enten hver for seg eller med en venn eller to. Det er vårt ansvar å sørge for at møteplassene blir flere.

EN IDRETTSGREN

Det er på tide at de som driver med dataspill og e-sport blir tatt på alvor.

Ildsjelene innenfor dataspill forteller om hvor mye et fellesskap og en anerkjennelse av dataspillkompetanse har betydd for mange ungdommer. Venstre ser hvor viktig initiativet til DBK er. Vi trenger flere idrettslag som innlemmer e-sport som en av sine idrettsgrener og legger til rette for organisert aktivitet med veiledning og rammer.

De lokale e-sportsklubbene må få lik mulighet til å søke støtte som andre idrettsforeninger gjennom idrettsforbundet. Nå oppfordrer vi våre egne idrettslag i Nannestad til å ta initiativ til det samme.

SOSIALT UTJEVNENDE

Nannestad Venstre mener at å legge til rette for, ikke bare E-sport, men gaming generelt, kan være sosialt utjevnende ved at det blir stilt til rådighet spillmaskiner ikke alle har mulighet for selv å anskaffe slike. Vi ønsker derfor at kommunen og idrettslagene går sammen om å sette denne satsingen ut i praksis.

Venstre løfter e-sport lokalt og nasjonalt. Fra venstre: Tove Hofstad, Marcus Holst Pedersen, Eidi Ann Hansen, Grunde Almeland, Caroline Thorbeck, Joke Verwaard, Frank Pedersen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**