Års- og nominasjonsmøte i Frogner Venstre 2018

INNKALLING TIL ÅRS- OG NOMINASJONSMØTE I FROGNER VENSTRE

Det innkalles med dette til årsmøte og nominasjonsmøte for Frogner Venstre

Dato: Mandag, 17.12.2018
Tid: Kl. 18:00 – 20:30
Sted: Venstres Hus, Møllergata 16

Saker:
ÅM 01/18 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps

ÅM 02/18 AKTUELLE POLITISKE SAKER
02.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle innkomne forslag til uttalelser
02.02 Politiske markeringssaker i bydelen
02.03 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)

ÅM 03/18 ÅRSMELDING
Behandle styrets (og BU-gruppens) årsmelding for 2018

ÅM 04/18 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget ihende minst 5 dager før bydelsårsmøtet

ÅM 05/18 VALG
05.01 Velge bydelslagsleder
05.02 Velge bydelslagsnestleder
05.03 Velge 1 – 3 styremedlemmer
05.04 Velge varamedlemmer til styret
05.05 Velge valgkomité
05.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte 1.-3. februar 2019
05.07 Vedtak om delegasjon av myndighet til suppleringer på delegasjonslisten

ÅM 06/18 NOMINASJON
06.01 Presentasjon av nominasjonskomiteens forslag til valgliste
06.02 Vedtak om antall kumulerte kandidater
06.03 Valg av kandidater i rekkefølge fra plass 1 – 21.
06.04 Vedtak om delegasjon av myndighet til eventuelle suppleringer på valglisten
06.05 Valg av tillitsvalgte for valglisten

ÅM 07/18 EVENTUELT

VEL MØTT! – Vær vennlig å gi beskjed om du kommer eller ikke!

Valgkomiteens innstilling:

Leder:
Tore Walaker

Nestleder:
Vegard Lefdal

Styremedlemmer:
Elisabeth Solem
Hannes Draude
Ingjerd Terese Skaug

Varaer:
Julianne Ferskaug
Sonja Myhre Holten
Tone Ringen

Nominasjonskomiteen har kommet frem til følgende liste, med 1 kumulert plass.

1. Tore Wilken Nitter Walaker
2. Anne-Lise Bergenheim
3. Vegard Lefdal
4. Sonja Myhre Holten
5. Mathias Øverås
6. Synnøve van Dijke Bjertnes
7. Pål J. Klouman
8. Julianne Ferskaug
9. Jan Erik Wang
10. Elisabeth Solem
11. Hannes Draude
12. Camilla Lillevold
13. Fabian Woxholth
14. Marit Alm Laksaa
15. Andreas Dobloug
16. Heidi Juhler
17. Pål Løwe
18. Lisa Kjelstad
19. Einar Kjerschow
20. Merethe Britt Sunde
21. Tone Ringen