Drømmer Moss Avis om en Feste-ferge?

Den norske ferjeflåten er i ferd med å verta fossilfri.
Den norske ferjeflåten er i ferd med å verta fossilfri. , Ill: Havyard Group / Fjord1

Avisens leder 29. november nærmest latterliggjør undertegnedes utspill om at det er uaktuelt å legge fergeleie til Festelandet. Det virker som om avisen mener at jeg bør vise blygsel i debatten om havn i Moss. Lederen skriver: «Det interessante er at Blakstad, som på ingen måte viser blygsel for å involvere seg i debatten om havn- og bane i Moss, umiddelbart stempler andre alternativer som uaktuelt».

Som leder i Venstres programkomite og partiets ordførerkandidat er det min oppgave å fronte partiets standpunkter. Byutvikling er Venstres viktigste politiske prioritering i Nye Moss. Vi mener fortetting i sentrum og sterkt vern av randsonen rundt, vil gi flere urbane møteplasser og arbeidsplasser. Vi må rett og slett lage en enda finere by. I mange år har Venstre derfor arbeidet og stemt mot en utvidelse av havneområdet i Moss.

Vi har vært uenige med H og Ap om å fylle ut et nytt havneområde utenfor Kleberget. Venstre ønsker ikke å ta hull på nye områder langs kysten. Vi mener det ikke plass til flere containere. Fergeleiet bør flytte dit danskebåten tidligere lå. Dette åpner for å utvikle Fjordbyen Moss ved dagens fergeleie. Vi ønsker høyhus og fortetting i sentrum. Vi ønsker en ny havnevei i tunnel fra havna til E6.

Moss Avis skriver: «så snart Rygge blir nevnt i ferje-sammenheng stempler han det umiddelbart som uaktuelt, uten å ta i bruk et eneste saklig argument.» Venstre har en gjennomarbeidet politikk som avviser å utvide havneområdet i Moss. Når Moss Avis skriver at Statens Vegvesen vurderer å utrede nytt fergeleie syd for dagens havneområdet, er det viktig for Venstre å være tydelig. Vi trenger ingen utredning om dette. Vi trenger heller ikke utredninger om fergeleie på Alby, Larkollen eller Tronvik. Årsaken til at vi ikke trenger dette er at partiet har bestemt seg for at vi ønsker et nytt fergeleie på conteinerhavna. Vi har også bestemt oss for at byen ikke skal flyte ut i landskapene.

Moss Avis fortsetter med å karakterisere vår politikk: «Venstre snakker med store bokstaver om byutvikling i Moss og partiet liker å fremstå visjonært. Ved sitt engasjement i kommunesammenslåingen Nye Moss har Blakstad fått en arena å fremstå visjonær på.» Skal jeg beklage dette?

Venstre har ivret for å bygge en ny kommune. Vi mener de gamle kommunegrensen er utdatert. Mye handel har blitt flyttet til Varnaveien, grenseveien mellom de to kommunene. Rygge har ikke hatt et naturlig sentrum og Moss sentrum har slitt med å finne gode politiske løsninger på store spørsmål. Vi mener at det er bedre å planlegge helhetlig. Venstre mener en ny kommune vil gjøre det lettere å skille vekstområder og verneområder. Dersom Moss Avis har trodd at Venstres mål har vært byutvikling på Feste så har avisen dessverre misforstått. Riksantikvaren definerer Festelandet som et kulturlandskap med særskilt nasjonal interesse. Her går raet fra siste istid ut i fjorden. Selvfølgelig skal vi ikke ha fergeleie her.

Utspillet fra Statens vegvesen om fergeleie syd for dagens havneområdet er det stikk motsatte av hva Venstre ønsker. Derfor trengte vi ikke tid på å reagere.

Venstres mål er at Moss skal bli verdens beste sted å bo. Vi har ikke plass til både Norges største containerhavn, Norges største fergesamband og Norges beste byutvikling. Vi ønsker derfor ikke Norges største containerhavn. Vi ønsker byutvikling på dagens fergeleie og videreutvikling av bomiljøene i hele den nye kommunen.

Sorry MA, vi kan ikke legge fergetrafikk til Feste og Ekholt.

Støtte fra Moss og Omegn Tenkepark
Tenkeparken støtter Venstre i å ikke rasere Festelandet men er åpne for å kunne fylle ut foran og legge en tunnel gjennom Kleberget. Der er Venstre uenig – vi ønsker ikke å fjerne det siste friområdet sør for sentrum på strekningen til Feste.

Innlegget fra tenkeparken i Moss Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**