Venstre styrker helhetlig og tverrpolitisk økonomiforståelse i ny kommune

5 kommuner blir 1, Foto: Indre Østfold kommuner

Etter Venstres forslag til Fellesnemnda 04.12.18 ble det enstemmig vedtatt at alle politiske partier skal delta i et heldags økonomi-seminar for den nye kommunen tidlig 2019.

Forslaget ble fremmet med mål om å øke forståelsen av «Tingenes tilstand» og spesielt viktige prioriteringer og utfordringer i lokalmiljøene for den nye kommunen. Politisk medvirkning og helhetlige forståelse av kommuneøkonomi er grunnleggende viktig.

Målet med forslaget var å sikre at alle politiske partier;

✅ tar del i kommunebyggeriet

✅ forstår kommunens helhetlige økonomiske situasjon

✅ kjenner til de viktigste lokale utfordringer i dagens 5 kommuner

✅ kjenner til de viktigste lokale prioriteringer i dagens 5 kommuner

✅ har oversikt over hvilke muligheter vi har i den nye kommunens økonomi

Alle partier skal delta (også de som ikke har fast plass i Fellesnemnda).

5 kommuner blir 1