Budsjettet 2019

Ida Gudding Johnsen

Venstre er tilbake.

Når Venstre og MDG sammen får sette preg på budsjettet er klima og miljø den store vinneren. I lang tid har MDG og Venstre tilhørt ulik blokker i Bodø politikken, men etter at Arbeiderpartiet brøt samarbeidsavtalen med MDG har Høyre, Krf, Venstre og MDG funnet sammen og levert ett tydelig grønt budsjett for 2019 som takket være støtte fra Frp også er flertallbudsjettet for 2019.
Alle usosiale og uakseptable kutt fra Rådmannen er selvfølgelig reversert.
Den gode jobben med smarte og bedre løsninger settes igjen i fokus etter tre år i dvale. Satsing på grøntområdene, vern av Bodømarka, tilrettelegging for vintersykling og forbud mot torvprodukter i byens parker og grøntområder er noe av det Venstre har fått gjennomslag for.
Dagen etter frivillighetensdag setter flertallet ned 250´til utredning av frivillighetens hus i Bodø, Venstre håper jo at Parkveien 51 seiler opp som en kandidat her. I tillegg settes det av frie midler til frivilligheten i millionklassen.
Også innen for oppvekst og kultur og særlig skole satses det målrettet. Ønske om Bodø´s svar på «minitinget» og «hvite busser» blir en realitet. Alberthaugen og utekontakten styrkes.
– Ett godt budsjett for framtiden, sier Ida Johnsen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**