Budsjett: En by med rom for alle

Varaordfører May Britt Vihovde, Haugesund Venstre

Vår visjon er at Haugesund skal være en åpen og inkluderende by der alle kan leve sitt eget gode liv, der vi har høgt faglig nivå på tjenestene og der alle blir møtt med velvilje og respekt, der hensynet til miljø og fremtidige generasjoners valgmulighet skal være styrende for alle viktige avgjørelser.

 

Ved årets budsjettbehandling var følgende viktige prioriteringer for oss:

* Å prioritere skole ved å rehabilitere Haraldsvang Ungdomskole og Breidablik læringssenter, oppgraderinger ved Austrheim skole, samt utvidelse av Brakahaug skole.

* Mer kompetansemidler for å sikre at lærerne skal oppfylle nye kompetansekrav

* Første spadestikk tas i nytt folkebad på Flotmyr, ved at en starter masseutskifting i løpet av 2019.

* Med nye reguleringsplaner klare, vil en det bli bygget flere sykkelveier

* Øke potten som skal sikre at barn og unge som lever i familier med lav inntekt skal kunne få aktivitetskort slik at de kan delta på ulike kulturarrangement/aktiviteter. I tillegg opprettes det en egen pott som skal brukes til barnas egenandel i forbindelse med ulike aktiviteter de deltar på i regi av ulike lag og organisasjoner

* Øke støtten til frivillige lag og organisasjoner

* Øke potten som skal brukes til ulike miljøtiltak

* Vi fikk flertall for å se på mulighet for å utvide den kulturelle skolesekken.

* Og det skal utredes kostnader ved å innføre et måltid i skolene våre.

* Haugesund kommune skal igjen søke om å være vertskommune for forfulgte forfattere.

* For å sikre at flere får mulighet til å jobbe, skal det ses på hvordan kommunen skal rekruttere flere som har «hull i sin CV».