Tolkemangel fører til politisk knebling

Julia Anh Thu Ølmheim
– Vi var invitert til landsstyret med statsråder til stede for å orientere om norsk tegnspråk og utfordringer for døve og hørselshemmede. Vår deltagelse måtte droppes pga. tolkemangel, sier Ølmheim. , Foto: Jo Straube

Døv utvalgsleder måtte avlyse møte med Venstre-topper på grunn av mangel på tegnspråktolk. – Et kraftig demokratiunderskudd for døve og hørselshemmede, sier lederen i Venstres tegnspråkutvalg, Julia Anh Thu Ølmheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Ølmheim reagerer kraftig mangelen på tolker. Noen timer før Venstres landsstyremøte denne helgen fikk hun beskjed fra tolketjenesten i Oslo om at hun ikke fikk tolk til møtet. Derfor måtte tegnspråkutvalget droppe deltagelsen med Venstre-toppene.

Måtte avlyse møte

– Vi var invitert til landsstyret med statsråder til stede for å orientere om norsk tegnspråk og utfordringer for døve og hørselshemmede. Dette var en glimrende anledning til å stille noen krav og skape forståelse for utfordringer det nå må ryddes opp i tolketilbudet, understreker Ølmheim.

- Det er ikke første gang dette skjer. Problemet er langt større. Det dreier seg om skoleavslutninger, foreldremøter på skolen eller en teaterforestilling.

Julia Anh Thu Ølmheim

– Det er ikke første gang dette skjer. Bare i 2018 har dette skjedd 10 ganger knyttet til politiske møter. I et bredt perspektiv er problemet langt større. Det dreier seg om skoleavslutninger, foreldremøter på skolen eller en teaterforestilling. Dette er stort problem for døve i hele Norge, sier Julia Anh Thu Ølmheim.

Utredninger i skuffen

Ølmheim etterlyser fortgang i arbeidet fra Arbeids- og sosialdepartementet og statsråd Anniken Hauglie. 10 år og tre ulike utredninger har vist at NAV sin tolketjeneste på nasjonalt nivå ikke er godt nok organisert.

– Utredninger legges i skuffen, nå er det på tide med tiltak. Det er et alvorlig demokratisk problem når man blir utestengt fra politiske møter. Det er ikke mulig for en døv å kommunisere med en rekke fylkesledere, stortingsrepresentanter og ministre uten en tolk, påpeker Ølmheim.

Krever straks-tiltak

Julia Anh Thu Ølmheim krever raske tiltak fra regjeringen og arbeidsministeren.

    • NAV bør kunne beordre fast ansatte tolker til å tolke med overtidsbetaling.
    • Ansatte flere tolker med bedre lønn i turnus slik at man kan få tolk kveld og helg.
    • Bedre bestillingssystem for tolk. Dagens system fungerer for dårlig.

Vil du komme i kontakt med Venstres tegnspråkutvalg? Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**