Andreutkast til valprogram

pensumbok
Foto: freeimages.com

Vestland Venstre sitt valprogram for neste fireårsperiode utformast no, og vi vil gjerne høyre di meining! Programnemnda la 1. november fram sitt førsteutkast til program og legg i dag, 17. desember fram sitt andreutkast til program.

Her finn du andreutkastet til program

Programnemnda håpar at medlemmene blir glade, engasjerte, inspirerte og litt provoserte av å lese utkastet. Vi treng ein god debatt om kva Venstre skal gå til val på i nye Vestland fylke i 2019.

God lesnad!

Medlemmer og lokallag har frist fram til 5. januar til å kome med innspel og endringsframlegg til utkastet.

Endringsframlegg sendast inn elektronisk via denne lenka

Det endelege valprogrammet skal vedtakast på eit felles programmøte i Jølster årsmøtehelga 2. – 3. februar 2019.

Geir Kjell Andersland er leiar av programnemnda.

Les meir om kven som sit i den felles programnemnda her.