PELSDYROPPDRETT SKAL AVVIKLES

Pelsdyr, Foto: Venstre

Lene R. Mathisen og Bjørn Gunnar Husby fra Haugesund Venstre svarer leder i Rogaland Bonde- og Småbrukrarlag, Nils Melbø, i et leserinnlegg i Haugesunds Avis:

 

På julaften hadde leder i Rogaland Bonde- og Småbrukrarlag, Nils Melbø, et leserinnlegg i HA hvor han håper at KrF i regjeringsforhandlingene vil få gjennomslag for fortsatt drift i pelsdyrnæringen. I regjeringsforhandlingene med H og FrP i 2017, fikk Venstre gjennomslag for styrt avvikling av denne næringen innen 2025. For Venstre er hensyn til dyrene og deres velferd viktig.

Pelsdyr får lite bevegelse

Alle hundeiere vet at hundene deres har behov for mye bevegelse. Hunden ble temmet fra ulv for ca. 15 000- 20 000 år siden, og man har klart å avle bort uønskede egenskaper. Men mye bevegelse er fortsatt et av hundenes naturlige behov, og de blir urolige hvis dette behovet ikke tilfredsstilles. Avl av rev og mink i bur er bare hundre år gammelt. Disse dyrene er rovdyr, at de har en del egenskaper det ikke går an å avle bort. I revens natur ligger det, som hos hunden, å bevege seg mye hver dag, og i tillegg ha store bevegelsesområder. I bur får pelsdyr nesten ingen bevegelse. Aktive rovdyr er ikke tilpasset et liv i fangenskap.

Pelsdyr har egenverdi

Reven er også et sosialt vesen, og de lever i dominante hierarki. Når de ikke får utlevd sosial kontakt, blir de aggressive. Aggressivitet er egenskap som er umulig å avle bort, i hvert fall ikke på kort tid. Husk at vi brukte flere tusen år på å avle opp de husdyrene vi har i dag.

I motsetning til leder i Rogaland Bonde- og Småbrukrarlag, Nils Melbø, mener vi at mink og rev har en verdi i seg selv, og at de skal behandles med respekt. Derfor skal norsk pelsdyroppdrett avvikles.

Lene R. Mathisen

Bjørn Gunnar Husby

Haugesund Venstre