Årsmøte Indre Østfold Venstre

Indre østfold Venstre stiftelsesmøte 21.04.2018

Innkalling årsmøte Indre Østfold Venstre

Tid: 10.01.2019 kl 18.00

Sted: Skjøndal, Herredshuset Trøgstad

Adresse: Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad

Møteplan:

Kl 18.00 Årsmøter lokallagene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Trøgstad

Sak: regnskap for året 2018

felles årsmelding for alle lokallaga behandles i felles årsmøte for Indre Østfold Venstre

Kl 18.30 Årsmøte Indre Østfold Venstre

Årsmøtet åpnes av lokallagslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:

 • Møteledere
 • Møtesekretærer og -referenter
 • Tellekorps
 • Redaksjonskomité for politiske uttalelser
 • To personer til å underskrive protokollen
 • Årsmelding
 • Årsregnskap.
 • Medlemskontingent for 2020.
 • Mål, strategier og hovedretningslinjer for lokallagets virksomhet.
 • Innkomne saker
    • Sentralleddet og medlemsflukt (Ulf Kolstad)
 • Valgkampplan lokalvalget 2019
 • Valgprogram for Indre Østfold Venstre 2019

Valg

  • Styre
  • Valgkomite
  • Delegater til fylkesårsmøte

Årsmøtet gjennomføres ifht Indre Østfold Venstres vedtekter.